Nasze szkoły w rankingu.

????????????????????????????????????

Znane są już wyniki Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021, przygotowanego przez miesięcznik Perspektywy. Ranking prezentuje najlepsze licea i technika w Polsce. Wśród najlepszych szkół w Polsce znalazły się również placówki z naszego powiatu.

W tegorocznym rankingu „Perspektyw” wzięto pod uwagę dane z 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników. Każda ze szkół mogła otrzymać maksymalnie 100 punktów. W przypadku liceów ogólnokształcących były one oceniane według trzech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, za co można było otrzymać maksymalnie 25 punktów, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych – 30 punktów  oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych  – 45 punktów. Natomiast technika były oceniane według czterech kategorii: W przypadku techników ocenie podlegały cztery kryteria z następującą wagą punktową: olimpiady – 20 punktów, przedmioty obowiązkowe – 20 punktów, przedmioty dodatkowe – 30 punktów oraz egzamin zawodowy 30 punktów.

Lekkie spadki 

Najlepszym liceum w Polsce w ubiegłym roku okazało XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie przed Uniwersyteckim LO w Toruniu oraz XIII LO Szczecinie.

Z kolei w Rankingu Techników liderem okazało się Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1) Warszawa, które wyprzedziło Technikum nr 7 (ZSE-M) z Nowego Sącza oraz Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II Kleszczowa.

Jak na tym tle wypadły licea i technika z terenu powiatu sochaczewskiego? Najlepszą szkołą średnią na terenie naszego powiatu po raz kolejny okazało się PLO Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie, które zajęło 40 miejsce na Mazowszu i 138 w kraju. Dodajmy, że jest to spadek w rankingu, ponieważ w ubiegłym roku szkoła zajęło 27 pozycję na Mazowszu i 82 w kraju.

Spadek zaliczyło także Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie. W tegorocznym zestawieniu znalazło się na 66 miejscu na Mazowszu oraz na 258 w kraju. Przypomnijmy, że w ubiegłorocznym zestawieniu była to – 55 pozycja na Mazowszu i 218 w Polsce.

Nadal z tarczami

Niższe noty zaliczyły również technika z terenu powiatu sochaczewskiego. Najwyżej z nich zostało ocenione Technikum w ZS im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie. Według rankingu „Perspektyw” w tym roku uplasowało się na 35 pozycji na Mazowszu i na 279 miejscu w kraju. W 2020 roku były to miejsca 22 na Mazowszu i 149 w kraju.

W przypadku pozostałych szkół technicznych Technikum w ZS CKP w Sochaczewie zajęło 61 miejsce na Mazowszu, a w skali kraju znalazło się w   tzw. grupie 500+. W tej samej grupie znalazło się również Technikum z ZS RCKU im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 roku w Sochaczewie, które na Mazowszu zostało umieszczone na 80 miejscu.

Niższe noty w tegorocznym rankingu sochaczewskich szkół nie powinny nas jednak martwić, tym bardziej, że nadal znajdują się one w czołówce szkół na Mazowszu i zachowują dotychczasowe tytuły. W przypadku LO w Szymanowie jest to „Złota Tarcza”, a Technikum z Iwaszkiewicza jest to „Srebrna Tarcza”.

Bardzo się cieszę, że kolejny rok z rzędu udało nam się osiągnąć tak dobry wynik. Nadal mamy „Srebrną Tarczę”. To zaszczyt dla naszej szkoły. To także wyznacznik atrakcyjności oferty dla kandydatów do szkół średnich, dowód jakości i wysokiego poziomu nauczania w naszej szkole. Trzeba jednak przyznać, że był to ciężki rok pracy w warunkach pandemii. Utrzymanie wysokiego miejsca w rankingu było w dużej mierze zasługą nauczycieli, którzy sprostali nowemu wyzwaniu, jakim było wprowadzenie nauczania zdalnego. Najbardziej bezpośredni wpływ na ocenę mieli oczywiście uczniowie. Wysoka pozycja jest efektem m.in. bardzo dobrych wyników z egzaminów zawodowych ubiegłorocznych absolwentów naszego technikum – mówi Hanna Bonecka, dyrektor ZS im. J. Iwaszkiewicza.

Jerzy Szostak/ UM Sochaczew

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz