Nasz głos w sprawie szybkiej kolei.

Fot.: UM Sochaczewa
Reklamy
Pod koniec ubiegłego roku Centralny Port Komunikacyjny ogłosił drugie otwarte konsultacje swych zamierzeń inwestycyjnych. Plany dotyczące budowy portu, przebiegu tras dojazdowych do lotniska i jego komunikacji z największymi miastami w kraju opisano w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym CPK. Ratusz zgłosił poważne uwagi do proponowanego przebiegu trasy kolei dużych prędkości.

Pod koniec listopada CPK ogłosił, że pragnie jak najwcześniej zidentyfikować istotne uwarunkowania, które mogą wpłynąć na dalszy proces przygotowania inwestycji, dlatego zachęca do przesyłania opinii, uwag i wniosków dotyczących projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji CPK oraz związanej z nim prognozy oddziaływania na środowisko. Na stronie internetowej portu opublikowano obydwa dokumenty, dołączono mapy wskazujące przebieg korytarzy transportowych i wstępnie proponowane warianty przebiegów linii kolejowych.
Można zakładać, że o ile przebieg dróg nie jest przedmiotem sporu, to nakreślone trasy kolejowe budzą emocje. I zapewne z tego powodu na stronie CPK zastrzeżono, iż przebiegi linii kolejowych, zweryfikowane na podstawie uwag z pierwszej tury konsultacji społecznych (odbyły się na początku 2020 roku), są obecnie przedmiotem równolegle prowadzonych prac analitycznych i studialnych. Na uwagi i wnioski spółka budująca port czekała do 31 grudnia.

Samorząd miasta wziął udział w konsultacjach i pod koniec grudnia przesłał do CPK jasne stanowisko w sprawie najbardziej problematycznej kwestii, czyli proponowanych trzech wariantów budowy kolei dużych prędkości biegnącej z Baranowa przez Sochaczew w kierunku Płocka. Na mapach udostępnionych przez CPK kolej miałaby, w dwóch niemal identycznych wariantach, przechodzić przez Wójtówkę, potem w granicach miasta przez tzw. Kistki i dalej przez wsie Gawłów i Helenka. W trzecim wariancie proponowany szlak kolejowy biegnie przez Chodaków, osiedle domów jednorodzinnych na wysokości ulic Niepodległości i Waryńskiego.

– Każdy z nich jest nie do przyjęcia, gdyż kolej wchodziłaby w osiedla mieszkaniowe, a to oznacza wykupy terenów, wysiedlenia, odszkodowania, ogromne koszty dla budżetu państwa. W piśmie do CPK zwracam też uwagę, że nasz samorząd zabiega od lat o zintegrowanie północnej dzielnicy Sochaczewa, czyli dawnego miasta Chodaków, z centrum miasta, a takie poprowadzenie kolei zniweczyłoby te starania – mówi burmistrz Piotr Osiecki.

W piśmie do CPK burmistrz podtrzymał stanowisko wyrażone w czasie pierwszych publicznych konsultacji, w lutym 2020 roku. Już wtedy domagał się zmiany przebiegu korytarzy przeznaczonych pod szybką kolej. Niestety zgłoszone wówczas uwagi nie zostały uwzględnione w materiałach, jakie poddano konsultacjom w grudniu 2020 roku.
– Oczywiście budowa portu oraz związanej z nim infrastruktury kolejowej i drogowej to ogromna szansa na rozwój ziemi sochaczewskiej, dlatego zaproponowaliśmy CPK inny przebieg trasy kolejowej, tj. wyprowadzenie jej z Chodakowa i poprowadzenie przez niemal niezamieszkałe tereny tzw. glinianek w okolicach Plecewic – informuje burmistrz.

Kopię stanowiska władz miasta przekazano także posłowi ziemi sochaczewskiej Maciejowi Małeckiemu.

UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz