Naruszenie praw autorskich.

Zamieściłam na swojej stronie internetowej zdjęcie, które ściągnęłam z Internetu. Rzeczywiście nie kupiłam go w żadnym z serwisów. Usunęłam tylko ze zdjęcia naniesione przez autora jego logo w dole zdjęcia. Teraz autor zdjęcia odezwał się do mnie. Grozi mi sprawą karną. Czy rzeczywiście może zgłosić sprawę do sądu?

Ala C.

 Naruszenie praw autorskich rodzi również po stronie sprawcy odpowiedzialności karną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Możliwe jest zatem, że poniesie Pani odpowiedzialność karną na swój czyn. Proszę jednak pamiętać o tym, że ściganie tego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego. Być może zawarcie z autorem zdjęcia ugody, na mocy której wyrówna Pani powstały po jego stronie uszczerbek, spowoduje uniknięcie poważniejszych konsekwencji.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t.j. z dnia 2018.06.21).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

radca prawny

kom.500-020-048

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz