Nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy w rodzinie.

fot.pixabay

Temat przemocy jest bardzo trudny, zwłaszcza dla osób, których bezpośrednio dotyka. Ich dramat często trwa latami i jest ukrywany za mocnym makijażem lub ciemnymi okularami. Gdy za zamkniętymi drzwiami dochodzi do przemocy, nie można mówić o bezpieczeństwie, które jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka.

Wystarczy jeden telefon na Policję, aby ofiara przemocy odzyskała spokój. Sochaczewscy policjanci kilka dni temu zatrzymali 38 – latka podejrzanego o znęcanie się nad żoną. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Jednym z zastosowanych wobec niego środków zapobiegawczych jest nakaz opuszczenia lokalu.

Przemoc domowa może przybierać różne formy, ale pamiętajmy, że każde celowe działanie ukierunkowane na wyrządzenie krzywdy domownikom i naruszanie ich podstawowych praw musi być ścigane. Policjanci muszą chronić ofiarę i pokierować swoimi działaniami tak, by przywrócić jej poczucie bezpieczeństwa, które jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Każda osoba będąca świadkiem dramatów rozgrywanych za ścianą może interweniować, powiadomić Policję i w ten pomóc sąsiadce lub sąsiadowi, których dotknęła przemoc.

Kilka dni temu policjanci zatrzymali 38 – latka podejrzanego o stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej. W Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad żoną. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 100 metrów, a także nakaz opuszczenia lokalu.

Należy podkreślić, że w przypadku, gdy osoba podejrzana o stosowanie przemocy zlekceważy stosowane wobec niej środki zapobiegawcze, prokuratura może wystąpić do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka o charakterze izolacyjnym, czyli tymczasowe aresztowanie.

W tym roku, podjęte przez sochaczewskich policjantów i prokuratorów działania, przyczyniły się do tymczasowego aresztowania dwóch mężczyzn oskarżonych o stosowanie przemocy domowej. Mieszkańcy nie stosowali się do orzeczonych środków zapobiegawczych, więc sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt.

Pod koniec maja, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę, na mocy której nadano Policji oraz Żandarmerii Wojskowej (w stosunku do żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową) uprawnienia do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Nakaz lub zakaz mogą być wydane podczas interwencji podjętej przez funkcjonariuszy lub żołnierzy albo w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie. Ustawa określa również kryteria, które policjanci lub żołnierze mają uwzględniać przy ocenie istnienia przesłanek do wydania nakazu lub zakazu. Nakaz lub zakaz mogą być wydane łącznie, nawet w przypadku nieobecności we wspólnie zajmowanym mieszkaniu osoby stosującej przemoc rodzinie. Są przy tym natychmiast wykonalne i wskazują m.in. obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc będzie obowiązana zachować.

mł. asp. Agnieszka Dzik

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz