Najniższa cena za odpady w powiecie.

W Urzędzie Gminy w Iłowie 18 marca została podpisana umowa z przedsiębiorstwem EKO-MAZ   na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Iłów na 2021 roku.

 Cena – 28 złotych miesięcznie za osobę, którą za odbiór odpadów zapłacą mieszkańcy gminy – jest najniższą ceną w powiecie sochaczewskim i tym samym o 8 złotych niższą od ceny uchwalonej po pierwszym przetargu, a o 11 złotych według ceny wyliczonej (3 złote dopłata z budżetu).

Procedura i ostateczne rozstrzygnięcie przetargu, pozwalające podpisać Wójtowi Gminy Iłów umowę na odbiór odpadów, znacznie wydłużało się w czasie ze względu na odwołania firmy przegranej w drugim przetargu. 17 marca wszystko zakończyło się pozytywnie dla mieszkańców – ostatnie odwołanie przegranej firmy zostało odrzucone w całości przez KIO, co umożliwiło wójtowi Janowi Kraśniewskiemu podpisać kolejnego dnia długo wyczekiwaną umowę.

18 marca samochody EKO-MAZ pojawiły się już na terenie gminy, odbierając śmieci. Najpierw w ramach odbioru interwencyjnego z Iłowa, Gilówki Górnej, Miękinek i Wołyńskiego. W kolejnych dniach będą pojawiać się stopniowo w kolejnych miejscowościach. Harmonogramy odbioru interwencyjnego, który równolegle do postępowania odwoławczego był przygotowywany, będą już zastępowane, czy uzupełniane docelowymi na wszystkie frakcje.

Jak podkreśla wójt Jan Kraśniewski, bez cierpliwości i wytrwałości mieszkańców nie udałoby się osiągnąć zamierzonego celu – utrzymania konkurencji i niższej stawki za odbiór odpadów.

Podsumowując – obecnie mieszkańcy będą płacić za odbiór odpadów 28 złotych od osoby miesięcznie za odpady segregowane z możliwością 10 złotych zniżki od gospodarstwa za posiadanie kompostownika.

***

18 marca, to również dzień posiedzenia Nadzwyczajnej XXXVII Sesji Rady Gminy Iłów, podczas której radni – większością głosów KRR – zadecydowali o odrzuceniu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku.

W praktyce oznacza to podzielenie funduszu na 40 sołectw Gminy Iłów, co w przyszłości może negatywnie wpłynąć na możliwość i tempo realizacji tych inwestycji, które dla wielu mieszkańców można uznać za priorytetowe, m.in. budowę dróg. Przypomnieć warto, że większość dofinansowań programów rządowych, m.in. Fundusz Dróg Samorządowych (dofinansowanie 65%), wymaga wkładu własnego, a wyodrębnienie funduszu sołeckiego w obecnej sytuacji finansowej gminy znacznie uszczupla budżet, dzięki któremu Gmina mogłaby starać się o kolejne inwestycje, m.in. na przebudowę dróg: Rokocina – Budy Iłowskie, Brzozów A, Brzozowiec -Emilianów, dokończenie drogi w Sadowie, czy na wkład własny do drogi powiatowej Iłów – Wszeliwy.

Dobrze, że KRR wycofał się z blokowania organizacji transportu zbiorowego i można będzie dla dobra mieszkańców zawierać porozumienia z gminami powiatu sochaczewskiego.

Gmina Iłów

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz