„Nadwiślanki – z sercem dla społeczności lokalnej Suchodołu”.

Fot. Pixabay

Międzysołeckie Koło Gospodyń Wiejskich „Nadwiślanki” w Suchodole podjęły realizację zadania publicznego z Departamentu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2020 r, który ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie.

Koło Gospodyń Wiejskich „Nadwiślanki” z Suchodołu otrzymały z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie środki finansowe w wysokości 4859,12 zł na realizację zadania publicznego pt: „Nadwiślanki – z sercem dla społeczności lokalnej Suchodołu”. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego jest przewidziane do 31 styczna 2021r.

Celem zadania jest aktywizacja i rozwój kobiet w środowisku wiejskim oraz integracja społeczności wiejskich na Mazowszu poprzez doposażenie organizacji pozarządowych, w których działają gospodynie aktywne społecznie, w niezbędny sprzęt, czego skutkiem będzie wzrost sprawności ich działania oraz zwiększenie liczby organizowanych przez nie przedsięwzięć. Przyczyni się do aktywizacji i rozwoju kobiet w środowisku wiejskim jakim jest Suchodół oraz integracji społeczności wiejskiej gminy Iłów. Doposażenie koła w niezbędny sprzęt, który umożliwi wzrost sprawności działania Nadwiślanek oraz zwiększy liczbę organizowanych przez nie przedsięwzięć. Realizacja projektu pomoże w zagospodarowaniu czasu wolnego, również młodego pokolenia. Przyczyniając się tym samym do ich ochrony przed chuligaństwem, uzależnieniem oraz wyalienowaniem społecznym. Inwestycja przyczyni się do utrzymania i rozwoju bazy kulturalnej, kulinarnej oraz wpłynie na zwiększenie atrakcyjności Suchodołu oraz gminy Iłów, poprzez wzrost dostępności i jakości oferowanych usług. Zakupiony sprzęt pozwoli na zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności.

Koło Gospodyń Wiejskich „Nadwiślanki”

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz