Mogą ruszać z budową.

Reklamy
19 głosami „za”, przy jednym wstrzymującym, rada miasta zmieniła wczoraj zapisy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta dla dwóch działek stanowiących część tzw. pól czerwonkowskich. To teren o łącznej powierzchni 3,5 hektara należący do firmy VFM Real Estate planującej tam budowę dziesięciu bloków.

Punktowa zmiana studium zmierzała do tego, by na dwóch wspomnianych działkach, kupionych od miasta w 2019 roku, umożliwić firmie rozpoczęcie inwestycji, a VFM zapowiada, że z budową pierwszego bloku chce ruszyć jeszcze w II kwartale tego roku. Docelowo na polach ma stanąć dziesięć budynków mieszkalnych o wysokości od ośmiu kondygnacji od strony ulicy Olimpijskiej do czterech pięter w sąsiedztwie tzw. osiedla milionerów. W pierwszym etapie, w bloku projektowanym naprzeciw hali sportowej MOSiR, powstanie 128 mieszkań o powierzchni od 32 do 126 m2, z częścią usługowo-handlową na parterze. Na osiedlu ma powstać pierwsza w Sochaczewie publiczna stacja do ładowania samochodów elektrycznych a prawie cały dach budynku pokryją panele fotowoltaiczne zasilające oświetlenie terenów zielonych.

By firma mogła bez obaw ruszyć z inwestycją konieczna była zmiana studium. Decyzją rady obecnie na wspomnianych działkach podstawowym kierunkiem zagospodarowania jest teraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, a jak wyjaśniała Anna Bereś z firmy Budplan opracowującej zmianę studium, w katalogu usług wspierających ten podstawowy kierunek mieszczą się m.in. biura, usługi oświaty, handel, usługi zdrowia i kultury – z wyłączeniem stacji paliw.

Studium wskazuje maksymalną wysokość zabudowy. Od ulicy Olimpijskiej to 26 metrów, a od osiedla milionerów 16 metrów. Inwestor będzie mógł zabudować nie więcej niż 50 proc. działki, a powierzchnia biologicznie czynna (trawniki, zieleń) ma obejmować minimum 25 proc. terenu. Studium wskazuje też, że na jeden projektowany lokal mieszkalny ma przypadać nie mniej niż 1,2 miejsca do parkowania.

UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz