Młodzieszyn – planowane zmiany w organizacji działalności kulturalnej w Młodzieszynie.

fot. UG

Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Młodzieszyn 15 lutego 2021 r. została podjęta uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie.

Przyczyną podjęcia uchwały  jest zamiar włączenia zadań tej jednostki w obszar działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie i prowadzenie jednej instytucji kultury, zapewniającej szersze spektrum działań na forum lokalnym i ponadlokalnym.

Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że słowo likwidacja wynika wyłącznie z podstawy prawnej. W rzeczywistości jest to rozpoczęcie procesu restrukturyzacji świadczenia usług związanych z ofertą kulturalno-oświatową dla mieszkańców.

Dokonaliśmy analizy dotyczącej działań instytucji kultury w ościennych gminach. Zauważyliśmy tendencję, że organizację i prowadzenie działalności kulturalnej przejmują biblioteki. W związku z tym szukając oszczędności, uznaliśmy, że w relatywnie niewielkiej Gminie Młodzieszyn nie muszą równolegle funkcjonować dwie instytucje kultury, a wystarczy jedna, która mogłaby zająć się całością zadań. Likwidacja instytucji kultury, którą jest GOK nie oznacza, że zajęć będzie mniej i że

będą się one odbywały w bibliotece. Naszym zamierzeniem jest rozszerzenie działalności kulturalnej a nie jej ograniczanie, jak również wydłużenie godzin otwarcia placówki kulturalnej.

Wkrótce zostanie także wybudowany kompleks lekkoatletyczny przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie – wariant 400 m. – treningowy (termin oddania do użytku do 30 września 2021r.), który również stworzy dodatkowe możliwości ubogacenia zakresu usług kulturalno-oświatowych. Rozważamy jak w najlepszy sposób połączyć ofertę kulturalną i rekreacyjną.

Podkreślę ponownie, likwidacja GOK-u jako instytucji nie oznacza zmniejszenia zakresu działalności kulturalnej. Oferta usług kulturalnych prowadzonych przez GOK zostanie zrealizowana przy łącznym wykorzystaniu zasobów i możliwości działającej Gminnej Biblioteki Publicznej i GOK.

Podjęta uchwała nie przesądza, że do 31 sierpnia 2021 r. zostanie podjęta uchwała o samej  likwidacji. Podjęta uchwała ma na celu rozpoczęcie działań celem wypracowania najlepszych rozwiązań z punktu widzenia interesów mieszkańców Gminy Młodzieszyn.

Monika Pietrzyk   

Wójt Gminy Młodzieszyn

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz