Miliony na rozwój miasta.

Fot.: Archiwum Expressu Sochaczewskiego

Wszystko wskazuje na to, że 2021 rok będzie kolejnym rokiem boomu budowlanego w wykonaniu miejskiego samorządu. Na inwestycje w przyszłym roku miasto zamierza przeznaczyć prawie 21 milionów złotych.

Mimo spadku wpływów do kasy miasta – spowodowanego ograniczeniami w działalności gospodarczej sochaczewskich firm –   przyszły rok może się okazać jednym z najbardziej udanych pod względem inwestycyjnym w ostatnich latach. Jak wynika z naszych informacji, łączne nakłady na mające się rozpocząć w przyszłym roku inwestycje wyniosą 20,9 milionów złotych. Większość tych środków, bo aż 75 procent będzie pochodziło z dotacji otrzymanych przez miasto z funduszy unijnych oraz rządowych.

 Perła nad Bzurą

O tym, co czeka nas w przyszłym roku, mogliśmy się dowiedzieć podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Dokonano podczas niej zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Sochaczewa.

Zmiany te dotyczyły wpisania do WPF trzech inwestycji. Pierwszą z nich jest budowa nowej sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2. Inwestycja ma kosztować 4 468 200 złotych, a jej budowa potrwa dwa lata i zostanie zakończona w 2022 roku. Kolejna inwestycja, to drugi etap przebudowy ulicy 15 Sierpnia. Zostanie ona przebudowana na odcinku od obwodnicy miasta do skrzyżowania z ulicą Broniewskiego. Koszt remontu, który praktycznie w całości zostanie pokryty z otrzymanych przez miasto rządowych dotacji, wyniesie 3,6 milionów złotych. Natomiast trzecią, nową inwestycją wpisaną przez radnych do WPF, jest rozpoczęcie III etapu zagospodarowania terenów nad Bzurą.

Chciałbym wzbogacić tereny rekreacyjne nad Bzurą o jeszcze jeden element, skate park, czy szerzej strefę aktywności przeznaczoną dla fanów deskorolek i rowerów, ludzi lubiących sport, rekreację. Między ulicą Podzamcze a skarpą mostu jest idealne miejsce, gdzie taka rodzinna strefa mogłaby powstać – mówił Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa. Na ten cel zapisano co prawda 110 tysięcy złotych, są to jednak środki potrzebne na opracowanie dokumentacji technicznej. Sama inwestycja będzie na pewno kosztowała dużo więcej. Ale istnieje duża szansa, że miasto na jej realizację otrzyma wparcie finansowe z funduszy zewnętrznych. A gdyby to się udało – jak mówi Piotr Osiecki – tereny nad Bzurą stałyby się naszą perłą, miejscem spędzania wolnego czasu przez młodzież, dorosłych, seniorów, całe rodziny.

Dwa w jednym

Ale to nie wszystkie przyszłoroczne inwestycje miejskiego samorządu. Co prawda nie jest jeszcze gotowy projekt przyszłorocznego budżetu miasta, ale z naszych informacji wynika, że na tych wpisanych do WPF się nie skończy. Jak udało nam się dowiedzieć, znajdzie się w nim także termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy, na co ma być zarezerwowane 800 tysięcy złotych. Mamy także dobrą wiadomość dla posiadaczy kopciuchów. W przyszłym roku miasto zamierza przeznaczyć na ich wymianę 1,4 miliona złotych. Część tych środków ma pochodzić z dotacji otrzymanych na ten cel od samorządu województwa mazowieckiego.

Niewykluczone, że w przyszłym roku zostanie w końcu przebudowany miejski odcinek ulicy Płockiej. Miasto wystąpiło z wnioskiem o wsparcie tej inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Ma on duże szanse akceptacji. Tym bardziej, że plany przebudowy ulicy zbiegają się w czasie z inną przyszłoroczną inwestycją, na którą miasto już otrzymało wsparcie. Tym razem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Chodzi o kwotę ponad 10 milionów otrzymanych na projekt zagospodarowania wód opadowych na terenie miasta. Część tych środków ma być wykorzystana na budowę w przyszłym roku kanalizacji deszczowej w ulicach Płockiej i Łowickiej. Do tego dojdzie budowa zbiornika retencyjnego na terenie stacji uzdatniania wody, do którego będzie odprowadzana woda opadowa z części Rozlazłowa. Zaplanowane prace spowodują konieczność rozkopania miejskiego odcinka Płockiej. A to z kolei wiąże się z naprawą zniszczonej podczas układania burzowca nawierzchni, stąd wniosek o wsparcie remontu Płockiej.

Należy również wspomnieć o tym, że w ramach tego samego projektu finansowanego przez NFOŚ w przyszłym roku, na terenie byłego Chemitexu planowana jest przebudowa znajdujących się tam ulic: Wiskozowej, Chemicznej i Włókienniczej.

Jerzy Szostak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz