MILIONY DO PODZIAŁU W GMINACH

 Rusza druga edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Efektem pierwszej edycji było 231 zgłoszonych projektów i 38 tysięcy oddanych głosów. Na projekty przeznaczono w ubiegłym roku 25 milionów złotych. Również w tym roku taka sama kwota trafi na projekty zgłoszone przez mieszkańców województwa mazowieckiego.

Budżet obywatelski, to oddanie inicjatywy mieszkańcom. To oni najlepiej wiedzą, jakie inicjatywy chcieliby, aby zostały zrealizowane. Dzięki ich aktywności widzimy, które obszary najbardziej potrzebują wsparcia. Patrząc na poprzednią edycję, która również toczyła się w trakcie pandemii, dostrzegamy, jak duży nacisk mieszkańcy położyli na projekty zdrowotne. W sumie wybranych do realizacji zostało blisko 20 różnych zadań wpływających na poprawę diagnostyki. Zachęcam do aktywnego udziału w tej edycji Budżetu Obywatelskiego licząc na równie ciekawe wnioski w tym roku – poinformował Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Liczy się dobry pomysł

Mieszkańcy Mazowsza mogą zgłaszać, od 6 do 30 kwietnia, własne projekty do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Zakres propozycji jest szeroki – od ochrony zdrowia, przez doposażenie placówek oświatowych, kulturalnych, po tworzenie terenów zielonych czy prowadzenie szkoleń i warsztatów. Pomysły są nieograniczone tematycznie. Jednak powinny spełniać określone warunki. Przede wszystkim muszą dotyczyć zadań o charakterze wojewódzkim. Na przykład dotyczyć profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego, czy infrastruktury społecznej lub drogowej.

Każdy zgłoszony projekt musi być zgodny z przepisami prawa i dokumentami strategicznymi województwa. Tak więc przed wysłaniem wniosku warto go skonsultować z odpowiednimi organami i przyjrzeć się dokumentom strategicznym.

Proponowane inwestycje bądź przedsięwzięcia mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach województwa, a termin ich realizacji nie może przekroczyć jednego roku budżetowego. Każdy zgłaszany projekt musi zyskać poparcie minimum 50 mieszkańców województwa. Podpisy poparcia pod projektami mogą być wpisane w wersji tradycyjnej, papierowej, ale też od tego roku w formie elektronicznej.

Każdy może zgłosić

Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy, bez żadnych ograniczeń wiekowych. Każdy może zgłosić, jak i poprzeć dowolną liczbę projektów. W imieniu osób małoletnich projekty składają ich przedstawiciele ustawowi, czyli rodzice lub opiekunowie prawni. Jednak tak jak w poprzedniej edycji BOM, warto skorzystać z możliwości konsultacji, by sprawdzić, czy projekt odpowiada przepisom prawa oraz czy jest zgodny ze strategią. Każdy, kto chciałby z tej możliwości skorzystać, może przesłać wersję roboczą na adres bom@mazovia.pl. Pracownicy urzędu sprawdzą, czy spełnia on wymogi formalne i czy jest kompletny.

– Konsultacje to większa szansa na to, że zaprezentowany pomysł uzyska pozytywną ocenę i zostanie poddany pod głosowanie – dodaje pracownik Urzędu Marszałkowskiego.

Z uwagi na pandemię najlepszym sposobem na złożenie projektu jest droga elektroniczna lub przesłanie dokumentów pocztą w wersji papierowej. Ci, którzy nie mają dostępu do internetu, mogą też złożyć projekt osobiście w siedzibie Urzędu w Warszawie lub w delegaturze. Na powiat sochaczewski jest to delegatura płocka.

W awaryjnym trybie

Przy pierwszej edycji liczono, że w 2021 roku zbieranie wniosków na BOM odbędzie się w normalnej, tradycyjnej formule i w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami.

– Niestety, znów przyszło nam działać w trybie awaryjnym. W tym roku chcemy zachęcić nową, dużą grupę projektodawców do pisania i składania projektów. Myślimy przede wszystkim o osobach z niepełnosprawnościami. Chcemy zachęcać ich do pisania projektów. Chcemy, by dzięki BOM przestrzeń publiczna, na którą województwo ma wpływ stała się bardziej dostępna i otwarta na potrzeby tej grupy – mówi  Sara Michalska, zastępca dyrektora departamentu organizacji w urzędzie marszałkowskim.

Zgłaszanie wniosków mają ułatwić spotkania informacyjne. Przewidziano je w czterech terminach – 7, 8, 13 i 14 kwietnia. Pierwsze spotkanie „Zmieniaj z nami Mazowsze na bardziej dostępne” – poświęcone będzie projektom mającym na celu zwiększanie dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami. Kolejne „Uczniowie – Zmieniajcie z nami Mazowsze” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Trzecie z kolei

„Zmieniaj z nami Mazowsze na bardziej bezpieczne” na temat projektów z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i inżynierii ruchu. A ostatnie „Zmieniaj z nami Mazowsze na bardziej zielone”  z zakresu ekologii i ochrony przyrody.

Wszystkie odbywać się będą o godzinie 17.00 w trybie online z uwagi na ograniczenia pandemiczne.

Bogumiła Nowak

Fot. Mazovia.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz