Mieszkańcy szukają zagrożeń.

fot.pixabay
Reklamy

W gminach trwają konsultacje społeczne na temat zagrożeń lokalnych. Każda z gmin powiatu sochaczewskiego indywidualnie opracowuje własną ankietę. Mieszkańcy proszeni są o jej wypełnienie internetowo lub w przypadku braku komputera o skorzystanie z wyłożonych druków i wrzucenie do skrzynek.

Ankiety te są całkowicie anonimowe i nie są obowiązkowe, ale zachęcamy mieszkańców do udzielenia odpowiedzi, by poznać, co postrzegają jako zagrożenie i na co my jako gmina powinniśmy zwrócić w pierwszej kolejności uwagę. Ankieta służy jedynie do badań statystycznych. Uzyskane informacje posłużą do opracowania diagnozy lokalnych zagrożeń i zaplanowania działań profilaktycznych„– zaznacza Urząd Gminy w Młodzieszynie.

Każdy może ocenić

Ankiety są przeprowadzane w różnym czasie. Część gmin już kończy je z końcem października. Inne dopiero zaczynają, a jeszcze inne planują przeprowadzić do końca bieżącego roku. Najszybciej na terenie powiatu sochaczewskiego te działania przeprowadza zwykle gmina Młodzieszyn.

Kwestionariusz „Diagnozy Zagrożeń Lokalnych na terenie Gminy Młodzieszyn” znajduje się na stronie internetowej urzędu. Zachęcając do wypełnienia ankiety, gminny urzędnicy proszą, by ocenić najbliższą okolicę.

„Nie ma tutaj dobrych ani złych odpowiedzi, ważne, aby były szczere. Wszystkie informacje będą analizowane wyłącznie statystycznie. Proszę zakreślić właściwą zdaniem Państwa odpowiedź” – zachęcał urząd gminy.

W ankiecie, ze szczegółowych danych, trzeba było tylko określić swój wiek, płeć i zaznaczyć, jak ważne są wymienione problemy społeczne oraz środowisko lokalne. Ankietowani mają też wskazać, co uważają za największy problem – przestępczość, narkomanię, alkoholizm, kryzys moralny, zły stan zdrowia, sytuacja bytowa, przemoc w rodzinie, agresja, czy bezrobocie. Mieszkańcy są proszeni do oceny tych zjawisk i podpowiedzi, jak widzą rozwiązania problemów.

W ankiecie można zakreślać nie tylko wyznaczone odpowiedzi, ale również dopisywać własne pomysły. Badana jest nie tylko wiedza, ale również to, czy zainteresowani są konsumentami np. alkoholu i jaka jest dostępność środków odurzających.

Szczegółowo i na temat

– Ta ankieta jest bardzo szczegółowa i precyzyjna. Wymaga sporego wysiłku w wypełnieniu, ale jednocześnie sądzę, że potrzebna. To ocena nas mieszkańców na to, co nas boli. Mnie wypełnienie zajęło prawie godzinę – mówi Irena, mieszkanka gminy Młodzieszyn.

Do podobnej ankiety o zagrożeniach przygotowują się gminy Rybno, Nowa Sucha i Brochów. Mają one niebawem być realizowane. Z kolei sąsiadująca z powiatem sochaczewskim gmina Kampinos już zakończyła zbieranie opinii. Ankieta przeprowadzana była przez dwa tygodnie. Pozyskane w badaniach dane, jak zaznacza Urząd Gminy w Kampinosie, mają być wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz włączone do Strategii Problemów Społecznych Gminy Kampinos na lata 2021-2030. Ankieta została podzielona na poszczególne sfery.

Mieszkańcy odpowiadali na pytania aktualnych warunków życia, bezrobocia, niezaradności życiowej, sytuacji zdrowotnej, bezdomności, narkomanii, alkoholizmu i przemocy. Mieli też ocenić skalę ubóstwa i jego przyczyn na swoim terenie. Osobnym tematem była sprawa zagrożeń dla osób niepełnosprawnych – dostępu do usług, izolacji, barier architektonicznych, akceptacji środowiska. Ankietowani mieli się też wypowiedzieć o uzależnieniach i przemocy domowej. Na koniec mieszkańcy byli proszeni o ocenę działań władz lokalnych w wymienionych zagrożeniach.

Z informacji osobistych trzeba było podać wiek, płeć, wykształcenie, rodzaj zatrudnienia, sytuację materialną oraz stan cywilny. Nie wszystkie gminy tego wymagają. Jednak, jak zaznaczają w Kampinosie, chodzi im o dokładne przyjrzenie się sytuacji bytowej mieszkańców, gdyż w opinii urzędników poziom życia, praca lub jej brak, wiek, rzutują na postrzeganie zagrożeń.

­– Ankieta była prosta i przejrzysta. Dobrze skonstruowana i przemyślana – mówi Marta, mieszkanka gminy Kampinos.

Czy i w jaki sposób ankiety pomogą w strategii społecznej gmin, okaże się w nowym roku.

Bogumiła Nowak

Fot. Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz