Miasto na podglądzie.

Znane są już dane dotyczące przestępstw, jakie w ubiegłym roku zostały zarejestrowane przez kamery monitoringu na terenie Sochaczewa. Z udostępnionego przez Urząd Miejski raportu wynika, że monitoring wychwycił w 2019 roku blisko 226 incydentów dotyczących wykroczeń i przestępstw.

Patrząc na ubiegłoroczne dane dotyczące zarejestrowanych incydentów, można odnieść wrażenie, że jest lepiej niż w 2018 roku, kiedy to kamery zarejestrowały 254 zdarzenia związane z łamaniem prawa. Mamy więc spadek o 28 zdarzeń. Jednak, kiedy przypomnimy sobie, że w 2017 roku było ich 184, to wygląda na to, że w ostatnich dwóch latach mamy do czynienia z dynamicznym wzrostem nagannych zachowań, zarówno mieszkańców, jak i osób odwiedzających miasto. Niewykluczone, że ów wzrost ma związek z rozszerzeniem strefy monitoringu, a tym samym z wychwytywaniem zdarzeń, które do tej pory nie były rejestrowane. Tak jest między innymi w przypadku bulwarów nad Bzurą, gdzie kosztem ponad 133 tysięcy złotych miejski samorząd zainstalował kamery, które mają zapobiegać dewastacji terenu. Przed zamontowaniem kamer do aktów wandalizmu dochodziło tam praktycznie każdego dnia.

Teraz na terenie miasta rozmieszczonych jest 19 kamer, które monitorują wybrane miejsca całą dobę przez siedem dni w tygodniu. Dzięki temu w 2019 roku operatorzy zarejestrowali w sumie 226 zdarzeń. Z opublikowanego raportu wynika, że najczęściej zaobserwowane zdarzenia to: spożywanie alkoholu w miejscu publicznym – 47, przebywanie na wzgórzu zamkowym poza godzinami zwiedzania – 42 oraz wykroczenia i kolizje w ruchu drogowym, których było – 39. Do tego zarejestrowano również 29 aktów wandalizmu.

Należy jednak dodać, że nie wszystkie naganne zdarzenia są wychwytywane przez operatorów miejskiego monitoringu. Niektóre z nich są zgłaszane przez mieszkańców pod numer telefonu dyżurnego miasta: 46 862 36 82, który jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. W ubiegłym roku takich telefonów z prośbą o interwencje było 132, dla porównania w 2018 roku – 92. Świadczy to o wzroście świadomości mieszkańców i trosce o wspólne bezpieczeństwo. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło infrastruktury drogowej – uszkodzenia znaków drogowych, chodników, studzienek kanalizacyjnych, awarii oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej oraz zwierząt – rannych, martwych, błąkających się i agresywnych psów. W przypadku każdego zgłoszenia podjęte zostały działania polegające na powiadomieniu służb ratowniczo-porządkowych lub przekazaniu zgłoszeń do odpowiednich wydziałów i referatów urzędu miejskiego, oraz jego jednostek.

Ponadto do centrum monitoringu w 2019 roku wpłynęło 59 wniosków o udostępnienie nagrań w związku ze sprawami prowadzonymi przez sochaczewską policję.

opr. jur

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz