Miasto konsultuje uchwały.

Rozpoczęły się kolejne, społeczne konsultacje projektów uchwał, które trafią pod obrady najbliższej sesji Rady Miejskiej. Ocenie mieszkańców został poddany projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta. Konsultacje potrwają do 22 grudnia.

Opinie na temat dokumentu można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w formie pisemnej na formularzu, który jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej i Biurze Obsługi Klienta oraz drogą elektroniczną poprzez platformę konsultacyjną https://konsultacje.sochaczew.pl

Przy okazji dodajmy, że zmiany regulaminu nie wpłynie na podwyżkę cen wody oraz opłat za odprowadzania ścieków. Obecne stawki pozostają na niezmienionym poziomie i będą obowiązywały do połowy czerwca 2021 roku.

jur

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz