Miasta i regiony za przyjęciem polityki zerowej tolerancji w odniesieniu do przemocy wobec kobiet.

Unijni samorządowcy wzywają do przyjęcia środków legislacyjnych i udostępnienia odpowiednich zasobów w celu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet – poinformowano w komunikacie Komitetu Regionów.

W listopadzie przypadał Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Z tej okazji Europejski Komitet Regionów (KR) ponowił swój apel o przyjęcie środków ustawodawczych na szczeblu UE w celu zapobiegania wszelkim formom przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz zwalczania tych zjawisk. Według bazy danych ONZ, do września 2020 r. 48 państw włączyło zapobieganie przemocy wobec kobiet i dziewcząt i reagowanie na nią do swoich planów walki z COVID-19, a 121 państw przyjęło środki mające na celu wzmocnienie usług dla kobiet, które doświadczyły przemocy podczas tego światowego kryzysu.

W swoim wystąpieniu inauguracyjnym skierowanym do członków Komisji SEDEC Komitetu Regionów przewodnicząca tej komisji Anne Karjalainen powiedziała, że przemoc wobec kobiet jest “jednym z najpowszechniejszych, najmocniej zakorzenionych i najbardziej niszczycielskich naruszeń praw człowieka na całym świecie”.

“W tym szczególnym dniu zachęcam wszystkich Państwa, jako polityków lokalnych i regionalnych, do zachowania wzmożonej czujności, zważywszy, że przemoc wobec kobiet pozostaje w dużej mierze niezgłaszana z powodu bezkarności, przemilczania, napiętnowania i wstydu, jaki narasta wokół niej. Jedynym rozwiązaniem jest przyjęcie polityki zerowej tolerancji dla przemocy wobec kobiet i dziewcząt” – podkreśliła.

Co trzecia kobieta i dziewczynka doświadczają przemocy fizycznej lub seksualnej w ciągu swojego życia, 137 kobiet ginie codziennie z ręki członka rodziny, 71 proc. wszystkich ofiar handlu ludźmi na całym świecie to kobiety i dziewczęta, a jedna na 10 kobiet w Unii Europejskiej zgłasza, że doświadczyła nękania w internecie od 15. roku życia.

Dane i sprawozdania przekazywane od wybuchu pandemii COVID-19 przez osoby z pierwszej linii pokazują, że nasiliły się wszystkie rodzaje przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

Mimo że środki izolacji zastosowane w obliczu pandemii COVID-19 powstrzymują rozprzestrzenianie się koronawirusa, nasilają one przemoc wobec kobiet, zwłaszcza przemoc domową – w niektórych krajach liczba osób dzwoniących na telefon zaufania wzrosła pięciokrotnie. Regionalny i lokalny barometr 2020 KR-u, który został przedstawiony 12 października, podkreśla wzrost liczby zgłaszanych przypadków przemocy domowej podczas izolacji, chociaż nie ma jeszcze porównywalnych ogólnounijnych danych. Niektóre kraje, takie jak Litwa, odnotowały 20-procentowy wzrost przypadków przemocy domowej podczas trzytygodniowej izolacji. W ciągu pierwszych dwóch tygodni obostrzeń w Hiszpanii na numer alarmowy dla ofiar przemocy domowej łączono się o 18 proc. częściej. Władze regionalne w Hiszpanii wydały przewodnik zaadresowany do kobiet, które padły ofiarą przemocy domowej ze względu na płeć. Miasto Amsterdam w porozumieniu z rządem krajowym stworzyło system, w którym ofiary przemocy domowej miały możliwość zasygnalizowania problemu w aptece poprzez użycie hasła “mask 19”.

źródło: Kurier PAP

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz