Lato sprzyja wypadkom.

Wypadki przy pracy rolniczej zdarzają się najczęściej latem, w trakcie intensywnych plac polowych i wczesną jesienią. Jeszcze niedawno było bardzo wiele przypadków trwałego kalectwa lub śmierci w trakcie prac polowych. Jednak z roku na rok, dzięki intensywnej edukacji, ilość najgroźniejszych wypadków spada.

– Edukacja już na etapie szkolnym odnosi skutki. To widać na każdym kroku. Dzieci uczestniczą w konkursach profilaktycznych organizowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Właśnie poprzez najmłodszych wiedza o bezpieczeństwie trafia też do dorosłych. Dzieci rozmawiają o tym z rodzicami. Poza tym same starają się unikać niebezpieczeństwa przy pracach polowych. Jeszcze 10-15 lat temu tego nie było – mówi jedna z mieszkanek gminy Sochaczew.

 Wypadkowość spada

Działania dotyczące wypadków przy pracy rolniczej prowadzi KRUS w ramach zadań wynikających z ustawy z 20 grudnia 1990 roku. Dotyczy to postępowania powypadkowego i wypłacania jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej. KRUS zajmuje się także działaniami na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.

W 2019 roku rolnicy zgłosili 13 641 wypadków, o 1654 mniej niż przed rokiem (10,8 procent). Wypłacono 10 295 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej. To ponad 13 procent mniej niż w 2018 roku. Na terenie powiatu sochaczewskiego było tylko 27 wypadków.

W całej Polsce odnotowano 57 wypadków śmiertelnych. Rok wcześniej było 81 wypadków śmiertelnych, to jest o prawie 30 procent więcej. Na terenie naszego powiatu w ubiegłym roku nie było żadnego wypadku zakończonego śmiercią.

Najwięcej osób zostało poszkodowanych wskutek upadku przy pracy – prawie 5 tysięcy zgłoszeń (48,3 procent wszystkich wypłaconych odszkodowań). Inne zdarzenia to uderzenia lub wciągnięcia przez maszyny i urządzenia – 1222 (prawie 12 procent). Przygniecenia lub pogryzienia przez zwierzęta – 1236 (12,0 procent).

Ważnym jest, że statystycznie poprawiło się bezpieczeństwo rolników na terenach pracy. Wskaźnik wypadkowości od 1993 roku spadł z 24,6 do 8,5. To ogromny postęp. O prawie 80 procent zmniejszyła się również liczba zgłoszonych wypadków i liczba wypłaconych odszkodowań z tytułu wypadków śmiertelnych z 286 do 57.

W ostatnich latach na terenie powiatu sochaczewskiego były tylko pojedyncze zdarzenia śmiertelne w trakcie prac w gospodarstwie. Jednak były zgłoszenia do mniejszych wypadków, np. z udziałem maszyn rolniczych, zranienia przez zwierzęta domowe. Mimo spadku wypadków, wzrasta ilość odszkodowań z powodów choroby zawodowej rolników.

Zapowiada się dobrze

Pierwszy kwartał 2020 roku, to spadek o prawie 20 procent ilości wypadków. Trudno oceniać na razie tegoroczny sezon letni, bo właśnie on trwa. Na terenie powiatu sochaczewskiego, jak na razie jest tylko 8 wypadków.

To jednak dane z pierwszego kwartału i nie wiadomo, co będzie na koniec roku. Wypadki śmiertelne w pierwszym kwartale, to tylko pół procenta wszystkich zdarzeń w rolnictwie. Na terenie powiatu sochaczewskiego nie było na razie żadnego zdarzenia śmiertelnego. Jednak w sąsiednim powiecie płockim zdarzył się tragiczny wypadek, kiedy to opryskiwacz przygniótł śmiertelnie burmistrza Drobina. Mężczyzna zmarł, pomimo szybkiej pomocy. To było najtragiczniejsze zdarzenie minionych, ostatnich tygodni na Mazowszu.

Najwięcej jak na razie było zdarzeń przez upadek przedmiotów, przejechanie i zderzenie z maszyną rolniczą. Generalnie Mazowsze i Lubelszczyzna mają największą wypadkowość w kraju. Na szczęście nie przekłada się to na powiat sochaczewski, gdzie ilość wypadków nie jest zbyt duża.

 Siedem groźnych zdarzeń

Statystycznie w rolnictwie jest siedem typowych zdarzeń, które najczęściej się powtarzają. Najczęściej zgłaszanym wypadkiem jest upadek osoby w trakcie pracy. Może to być wypadek z wysokości lub wskutek poślizgnięcia się. To prawie 50 procent wszystkich zgłaszanych zdarzeń.

Na tym samym poziomie są uderzenie, przygniecenie lub pogryzienie przez zwierzęta, oraz zdarzenie, w którym osoba zostaje poszkodowana przez maszynę lub inne urządzenie w ruchu. Pozostałe zgłoszenia to upadek przedmiotów, przejechanie lub zderzenie przez środki transportu, skoki temperatur, styczność z materiałami szkodliwymi. Spory procent zdarzeń, to pojedyncze wypadli, które są nietypowymi, jednostkowymi zdarzeniami.

Na szczęście większość rolników posiada już ubezpieczenie OC, co daje możliwość dochodzenia odszkodowań i rekompensaty z tytułu uszczerbku na zdrowiu i życiu.

Trzeba zgłaszać

Wszystkie nieszczęśliwe zdarzenia w rolnictwie powinny zostać zgłoszone do KRUS. Są dwa rodzaje odszkodowań. Pierwszym jest  przyznane z KRUS. Wypadek należy zgłosić jak najszybciej w siedzibie Kasy, telefonicznie lub listownie. Zgłoszenie po 6 miesiącach od daty wypadku nie jest już przyjmowane. KRUS może udzielić jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu dla osoby poszkodowanej bądź dla członków rodziny, jeśli wypadek spowodował śmierć rolnika. Ponadto, KRUS może udzielić renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy rolnika lub jego rodziny, jeśli wskutek wypadku nastąpiła jego śmierć.

Drugim rodzajem jest odszkodowanie z polisy OC. Dotyczy ono takich wypadków, jak uszkodzenie ciała czy amputacje. Uwzględniane jest przy tym zadośćuczynienie za krzywdę lub naruszenie dóbr osobistych, oraz odszkodowanie za koszty związane z leczeniem.

W przypadku wypadku konieczne jest wezwanie pogotowia, ustalenie świadków oraz zebranie szczegółowej dokumentacji medycznej. Ponadto, należy gromadzić wszystkie rachunki i paragony związane z leczeniem celem późniejszego przedstawienia stosownej komisji.

– Poprawa bezpieczeństwa pracy rolników to głównie efekt wieloletniego oddziaływania Kasy oraz  innych instytucji i organizacji na świadomość mieszkańców wsi, upowszechniania zasad ochrony zdrowia i  życia w gospodarstwie rolnym. Kasa wskazuje przykłady prostych, niekosztownych rozwiązań eliminujących ryzyka wypadkowe i zachęca rolników do eliminowania zagrożeń i stosowania rozwiązań poprawiających komfort i bezpieczeństwo pracy – dodają pracownicy KRUS.

W ostatnich latach, jak zaznaczają na wsi, obserwowane są zmiany w wielkości i strukturze gospodarstw rolnych oraz technologii produkcji, m.in. obieranie jednego profilu produkcji, inwestowanie środków unijnych w budowę nowoczesnej, przystosowanej do prowadzonej działalności infrastruktury, zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń o wysokim standardzie bezpieczeństwa, wyeliminowanie wielu prac ręcznych, zwiększenie dbałości o ład, porządek i estetykę w obejściu gospodarstwa, częstsze stosowanie środków ochrony indywidualnej.

Bogumiła Nowak

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz