Laptopy dla dzieci z domu dziecka.

Pierwszy sprzęt komputerowy zakupiony z projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” trafił w piątek, 28 sierpnia do dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach.
Wicestarosta Tadeusz Głuchowski wraz z dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyną Kajak oraz reprezentującym posła na Sejm RP Macieja Małeckiego, dyrektorem jego biura Michałem Orlińskim osobiście wręczyli dzieciom 12 sztuk laptopów.

Przypomnijmy, kwotę 234 499 zł dofinansowania otrzymał sochaczewski samorząd powiatowy w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”. Środki pochodzą z budżetu państwa oraz unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 – Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Liderem projektu jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Wojewoda Mazowiecki pełni funkcję partnera w realizacji zadań na terenie województwa mazowieckiego.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej, poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie pandemii. Pieniądze są przeznaczone na zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnej nauki (zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością), zakup środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych), zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Do dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach trafiło 12 sztuk, srebrnych 15-calowych notebooków firmy DELL. Z procesorami Intel  Core i5, 10 generacji, szeroką gamą portów oraz pamięcią RAM–8 GB. Laptopy posiadają dyski SSD o pojemności 512 GB, są skonfigurowane i gotowe do pracy. Dokonano w nich wszystkich najnowszych dostępnych aktualizacji systemowych Windows 10 v 2004, wgrano oprogramowanie Apache Open Office v.4.1.7, program graficzny Gimp, przeglądarki internetowe: GOOGLE CHROME, MOZILLA FIREFOX, program do kompresji i dekompresji plików: 7ZIP, oraz przeglądarkę dokumentów PDF: ACROBAT READER.

– Niewątpliwie koronawirus stał się wyzwaniem dla nas wszystkich, wymaga nowych szczególnych działań. Przed nowymi zadaniami stanęli też opiekunowie sprawujący pieczę zastępczą. Z jednej strony dzieciom trzeba zapewnić bezpieczeństwo, z drugiej – rozwój. Nauczanie zdalne w pełni realizuje te cele. Dlatego wyrażam zadowolenie, iż udało nam się w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” zakupić sprzęt, który pozwoli jeszcze szerzej wykorzystać możliwości zdalnej nauki. Pozyskane środki umożliwią także zwiększenie zapasów środków ochrony osobistej. To wszystko pomoże nam właściwie otoczyć opieką dzieci umieszczone w pieczy zastępczej – mówił Tadeusz Głuchowski, wicestarosta sochaczewski.

Sprzęt sprawił dzieciom wielką radość, z zaciekawieniem i entuzjazmem przyjęli gości z prezentami. – Komputery bardzo  pomogą w pracy szkolnej, pozwolą sprawniej i szybciej przerobić materiał lekcyjny, w przypadku ewentualnej nauki zdalnej nie będzie problemów wynikających z ograniczeń sprzętowych – dodaje Kamila Gołaszewska-Kotlarz, dyrektor placówki.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz