Kustosz tradycji i chwały oręża.

WARSZAWA Podczas uroczystości poświęconych Żołnierzom Wyklętym w Muzeum Wojska Polskiego, które odbyły się 1 marca w Warszawie. Antoni Macierewicz, minister Obrony Narodowej, nadał odznaki honorowe i medale pamiątkowe „Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego”.
Jest to szczególne wyróżnienie, będące symbolem wdzięczności dla wszystkich zasłużonych w procesie upowszechniania i kultywowania chlubnych tradycji oręża polskiego oraz inicjowania działalności związanej z tradycjami orężnymi w środowiskach cywilnych i wojskowych, w kraju i za granicami.
Wśród wyróżnionych znalazł się Jakub Wojewoda – kierownik Działu Historii Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie.
Jakub Wojewoda od ponad 20 lat prowadzi społeczne działania na rzecz zachowania i pielęgnacji Miejsc Pamięci Narodowej i cmentarzy z okresu I Wojny Światowej. Zaprojektował wiele upamiętnień dotyczących bitwy nad Bzurą, m.in. tablicę pamiątkową Łukasza Cieplińskiego w Witkowicach, inskrypcję pomników w Henrykowie, Łaziskach, żołnierzy Armii Krajowej w Bronisławach i Stanisława Janickiego w Sochaczewie. W 2012 roku przeprowadził modernizację głównego Pomnika Poległych na cmentarzu w Trojanowie a także grobu majora Feliksa Kozubowskiego.
Jest także pomysłodawcą nadania patrona – majora Kozubowskiego – dla mostu w Sochaczewie, nadania nazwy placowi Obrońców Sochaczewa. Jest autorem wielu wystaw i wykładów historycznych, inicjatorem i organizatorem uroczystości patriotycznych w Sochaczewie i na terenie powiatu sochaczewskiego.
Dodajmy, że Jakub Wojewoda jest również założycielem i prezesem Stowarzyszenia Muzealna Grupa Historyczna im. II/18 pp, która zawiązała się jako nieformalna grupa w 1998 roku, a także prezesem Sochaczewskiego Towarzystwa Historycznego.
Warto także przypomnieć, że tym samym wyróżnieniem uhonorowano ojca Jakuba – Macieja Wojewodę, założyciela i wieloletniego dyrektora Muzeum ZSiPBnB.
atu

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz