Kto odśnieża drogi.

Fot.: Archiwum Expressu Sochaczewskiego
Reklamy

KAMPINOS Zarządcy i właściciele dróg w gminie zostali zobowiązani przez samorządowców gminy do zorganizowania i koordynacji w utrzymaniu dróg w okresie zimy, w zależności od warunków atmosferycznych.

Za drogę wojewódzką nr 580 na odcinkach Wiejca – Kampinos – Komorów – Łazy – Wola Pasikońska – Strzyżew odpowiada Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich z rejonu w Grodzisku Mazowieckim. Wszelkie interwencje należy zgłaszać na tel. 22 755 59 46 lub 22 755 20 59 w godzinach pracy. Poza godzinami urzędowania zgłoszenia przyjmowane są pod nr 604 583 046, 602 465 802, 698 660 328, 692 462 719, 600 228 993.

Z kolei za drogi powiatowe odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Poznańska 300 w Ożarowie Mazowieckim, tel. interwencyjny w sprawie m.in. odśnieżania to (22) 722 13 80, a po godzinach pracy 505 106 867. Powiatowi podlega 5 odcinków. Są to drogi – Podkampinos – Prusy – Zawady – Pasikonie – Łazy, Kampinos – Podkampinos, Strzyżew – Szczytno, Kampinos – Józefów oraz Budki Żelazowskie – Strojec –  Rzęszyce – Wola Pasikońska.

Za drogi gminne odpowiada referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kampinos, tel. 22 725 00 40 wew. 228, 229.

W pierwszej kolejności zimowemu utrzymaniu podlegają ulice strategiczne dla gminnej komunikacji. Utrzymanie przejezdności na prywatnych, a także drogach wewnętrznych leży w zakresie obowiązków właścicieli nieruchomości lub ich współwłaścicieli. Jednocześnie warto pamiętać, że odśnieżanie jest wykonywane nie w trakcie opadów, ale po ich ustaniu.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku na chodnikach, które bezpośrednio przylegają do ich posesji. Mają oni obowiązek uprzątać błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia. Za brak realizowania tych zadań można otrzymać mandat karny.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz