Kto kłamie w sprawie lotniska.

W poprzednim wydaniu Expressu Sochaczewskiego poinformowaliśmy o odrzuceniu przez szefostwo Centralnego Portu Komunikacyjnego wniosków mieszkańców powiatu sochaczewskiego dotyczących zmiany przebiegu linii szybkiej kolej przez nasz powiat. Nasza informacja wywołała ostrą reakcję ze strony czytelników.

Część z nich stwierdziła, że działania CPK są irracjonalne i pozbawione jakiekolwiek logiki. Inny zaś zarzucili nam mijanie się z prawdą i próbę torpedowania budowy linii kolejowej oraz samego lotniska.

Zapraszamy do lektury

Nic bardziej mylnego. Otóż od samego początku popieramy budowę CPK. Z tym tylko, że sama inwestycja oraz te jej towarzyszące muszą być realizowane tak, aby przynieść jak najmniejsze szkody społeczne.

Nieprawdą jest twierdzenie, że nasze informacje są wymyślone i nie mają pokrycia w rzeczywistości. Tych, którzy tak twierdzą, odsyłamy do „Raportu z konsultacji społecznych projektu dokumentu „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”. A ten można znaleźć na stronie internetowej www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl#raport.

I to właśnie w tym dokumencie na stronie 22 można przeczytać o tym, że szefostwo CPK nie przychyliło się do wniosku mieszkańców o zmianę przebiegu linii kolejowej przez teren powiatu sochaczewskiego, a dokładnie, jak to nazwano w raporcie wniosku o: „poszerzenie korytarza na zachód Sochaczew – Wyszogród (m.in. przez gminy Nowa Sucha i Rybno)”. Według autorów raportu: „Postulat nie został przyjęty jako podstawa do korekty granic korytarza inwestycji kolejowych. Uzasadnienie: Uwzględnienie wnioskowanej modyfikacji trasowania wymagałoby wydłużenia przebiegu linii kolejowej oraz obniżenia parametru eksploatacyjnego prędkości maksymalnej ze względu na konieczność stosowania łuków o mniejszych promieniach uwarunkowaną układem planowanych linii. Ponadto na postulowanym obszarze występują obszary chronione (np. obszar Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły), które utrudniają uzyskanie wymaganych – w oparciu o przyjęte założenia – promieni łuków, a co za tym idzie – prędkości. Powyższe zmiany zagrażałyby zatem osiągnięciu jednego z celów realizacji inwestycji, jakim jest zapewnienie czasu jazdy konkurencyjnego wobec transportu drogowego dla miejscowości i regionów położonych dalej na trasie ciągu np. w relacjach Warszawa – CPK – Płock – Gdańsk”.

Wiedzą, bo wiedzą

Zarzucono nam także mijanie się z prawdą, jeżeli chodzi o lokalizację obszarów Natura 2000 na terenie powiatu sochaczewskiego. Co ciekawe, osoby, które stawiały nam ten zarzut, nie były w stanie powiedzieć, na czym polega nasza pomyłka. Twierdzą natomiast, że skoro autorzy raportu piszą, że takie obszary występują na terenie gmin Rybno i Nowa Sucha, to chyba o tym wiedzą. Nie jest to jednak prawdą, a twierdzenie autorów raportu nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Otóż na terenie gmin Nowa Sucha oraz Rybno nie ma i nie było nigdy terenów Natura 2000, co pokazuje mapa dołączona do poniższego artykułu. A na niej widać, że te znajdują się na całej północnej części naszego powiatu, czyli w gminach Iłów, Młodzieszyn i Brochów. To właśnie tereny tych samorządów a nie innych są obszarami chronione lub stanowią otulinę obszarów chronionych, na których podobne inwestycje nie powinny być realizowane. Jedynym terenem niechronionym jest fragment gminy Młodzieszyn, pomiędzy drogą krajową nr 50 a zachodnim brzegiem Bzury. Ale i on stanowi korytarz dla zwierząt przemieszczających się wzdłuż Wisły z i do Puszczy Kampinoskiej. Dodajmy, że odrzucając wniosek mieszkańców, autorzy raportu lansują tym samym jeden z wariantów przebiegu linii kolejowej nr 1, który ma biec wzdłuż skraju Puszczy Kampinoskiej. A tym samym przeczą sami sobie. Bo ten teren, to nic innego, jak obszar Natura 2000.

Jerzy Szostak

Fot.: warszawa.rdos.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz