Kościół kupił działkę od miasta.

fot. Jerzy Szostak

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz Sochaczewa poinformował radnych, że doszło do sfinalizowania sprzedaży   parafii pw. św. Warzyńca w Sochaczewie miejskiej działki na Polach Czerwonkowskich. Zbycie terenu na rzecz parafii nastąpiło 23 grudnia 2020 roku. Z tego tytułu do kasy miała wpłynęło 1 986 450 złotych.

Informacja burmistrza była związana z pytaniem radnego Roberta Błaszczyka. Dotyczyło ono informacji zawartej w broszurce, jaką mieszkańcy Sochaczewa otrzymali podczas odwiedzin duszpasterskich księży z parafii św. Wawrzyńca. Otóż napisano tam: „Trwa zamiana działek – parafialnej przy ulicy Farnej na działkę przy ulicy Olimpijskiej – tu w przyszłości, jeśli zrealizują się plany budowy osiedla, planowany jest kościół i szkoła katolicka”.

Chciałbym usłyszeć zdanie burmistrza dotyczące informacji od proboszcza tej parafii. Czy rzeczywiście trwają takie prace nad zamianą działek Olimpijska na Farna? Czy trwają rozmowy w tej sprawie? – zapytał podczas sesji radny Robert Błaszczyk.

Odpowiadając na pytanie radnego, Piotr Osiecki – burmistrz Sochaczewa, nie krył swojego zdziwienia informacją zamieszczoną w broszurce.

Nie ukrywam, że jestem w trudnej sytuacji, bowiem odpowiedź na powyższe pytania dotyczy interpretacji materiałów przygotowanych przez parafię świętego Wawrzyńca. Uważam, że te pytania należy kierować bezpośrednio do księdza proboszcza. Mogę tylko powiedzieć o faktach, jakie znam jako burmistrz miasta. Podpisany został akt notarialny na sprzedaż działki przy ulicy Olimpijskiej, a pieniądze wpłynęły. Wszystko to zadziało się w ubiegłym roku, w grudniu. Trudno mi mówić, co autor miał na myśli w tym materiale, posługując się określeniami „zamiana działek” – stwierdził Piotr Osiecki.

Przy okazji dodajmy, że działka przy Franej, o której wspomniano w broszurce, to tzw. Poświętne, czyli najstarsze miejsce osadnictwa w Sochaczewie. To właśnie tu istniał pierwszy sochaczewski cmentarz i kościół – romańska świątynia pw. Trójcy Świętej. Kościół stanowił całość z klasztorem benedyktynów, w którym – według przekazów – umarł Bolesław Krzywousty.   Poświętne to także miejsce, w którym odkryto artefakty związane z najstarszym osadnictwem neolitycznym na Mazowszu. I co najważniejsze, teren ten objęty jest ścisłą opieką konserwatora zabytkow, co oznacza, że nic tam nie wolno budować.

Jerzy Szostak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz