Konsultują sprzedaż.

STARE BUDY Wójt gminy Młodzieszyn poinformował mieszkańców miejscowości Stare Budy o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w dniach 18 maja – 1 czerwca. Konsultacje te dotyczą zbycia nieruchomości wraz z budynkiem po byłej szkole podstawowej.

Teraz to sami mieszkańcy Starych Bud mają okazję przedstawić swoje wnioski, uwagi i opinie w sprawie zbycia tej nieruchomości przez gminę. Konsultacje są prowadzone w formie pisemnych opinii lub uwag. Urząd gminy w Młodzieszynie prosi, by składać na specjalnym formularzu dostępnym na stronach urzędu. Swoje stanowisko mieszkańcy mogą składać mailowo na adres sekretariat@mlodzieszyn.pl, złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się w urzędzie gminy lub przesłać listownie na adres Urzędu Gminy Młodzieszyn na ul. Wyszogrodzkiej 25.

Monika Pietrzyk, wójt gminy, zachęca mieszkańców do przedstawienia swych opinii, wniosków i uwag w konsultacjach. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronach urzędu na początku czerwca.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz