Konsultacje w sprawie obwodnicy.

fot. UG
Reklamy

Monika Pietrzyk – wójt Gminy Młodzieszyn oraz Sławomir Makowski- przewodniczący Rady Gminy Młodzieszyn 26 stycznia 2021 roku uczestniczyli w spotkaniu organizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie możliwych wariantów przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

Podczas spotkania GDDKiA przedstawiła opracowane studium korytarzowe przebiegu planowanych dróg ekspresowych. Jak podkreśla inwestor, zgodnie z cyklem przygotowania inwestycji drogowej to dopiero początek i do ustalenia ostatecznego przebiegu drogi jeszcze wiele pracy.

Cztery warianty drogi wytyczone na mapach, to jedynie osie korytarzy wariantów wskazanych podczas opracowania studium korytarzowego. Korytarze dla danego wariantu mają po 5 km szerokości i nie przesądzają w żaden sposób o przebiegu przyszłej drogi przez konkretne nieruchomości.

Wyznaczony w ramach Studium Korytarzowego korytarz o szerokości około 5 km, na kolejnym etapie wstępnych prac przygotowawczych, objęty będzie szczegółowymi analizami w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ). To właśnie na tym etapie GDDKiA planuje zaproponować  kilka możliwych wariantów przebiegu przyszłej drogi i przeprowadzić bezpośrednie spotkania informacyjne, a możliwe przebiegi drogi skonsultować  z samorządami.

Będziemy na bieżąco informować  o terminach i miejscach spotkań informacyjnych ze społeczeństwem, na których zostaną przedstawione dokładne mapy z wariantami przebiegu tras. Zebrane opinie zostaną przeanalizowane przez projektantów. Termin prowadzenia spotkań informacyjnych uzależniony jest od terminu opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego.

Analiza porównawcza czterech wariantów omawianych korytarzy drogi przedstawia załączona mapa.

UG Młodzieszyn

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz