Konkurs Sołtys Roku 2020.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do 19. edycji Konkursu „Sołtys Roku”.

Kandydatkę lub kandydata do udziału w Konkursie mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne a także organizacje pozarządowe: OSP, KGW itp., stowarzyszenia sołtysów wszystkich szczebli oraz organy władzy samorządowej: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie itd. Jeśli sołtysa zgłasza jedna osoba bądź jeden organ władzy samorządowej, np. wójt lub starosta – do zgłoszenia powinny być dołączone rekomendacje właściwej rady sołeckiej i działających na terenie sołectwa bądź gminy, instytucji lub organizacji.

Do udziału w Konkursie może zostać zgłoszony sołtys, który swoją funkcję pełnił co najmniej jedną pełną kadencję i w dniu wysłania zgłoszenia nadal tę funkcję pełni.

Jak co roku spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu wyróżni sołtysa najdłużej pełniącego swoją funkcję.

Karta zgłoszeniowa, plik : PDF , WORD
Regulamin Konkursu, plik:  PDF

Wypełnioną, wydrukowaną i podpisaną kartę wraz z oświadczeniami należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2021 roku na adres redakcji: ul. Z. Urbanowskiej 8, 62-500 Konin. Decyduje data nadania przesyłki.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy redakcji pod nr. 797 901 125, e-mail: solecka@gazetasolecka.pl.

UG Młodzieszyn

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz