Konkurs na dyrektora szpitala w Sochaczewie.

fot. archiwum Expressu Sochaczewskiego

Rada Powiatu w Sochaczewie na sesji 26 listopada br. powołała komisję konkursową, która wybierze nowego dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

W maju br. decyzją Zarządu Powiatu w Sochaczewie dr n. med. Feliks Orchowski, dotychczasowy dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie został odwołany ze swojego stanowiska. Jednak dopiero w październiku, wskutek upływającego terminu jego zwolnienia lekarskiego skutecznie dostarczono rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia i rozpoczęto procedurę wyboru nowego dyrektora placówki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie on wyłoniony poprzez konkurs, który przeprowadzi komisja powołana przez Radę Powiatu w Sochaczewie jako organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, który utworzył dany podmiot. W skład komisji konkursowej weszło czterech przedstawicieli podmiotu tworzącego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie: Anna Pawłowska, Monika Wideńska, Michał Orzeszek i Andrzej Wojdas. Piątym członkiem komisji została Iwona Dudkiewicz, reprezentująca w niej Radę Społeczną ZOZ-u. Na przewodniczącego komisji wyznaczono Michała Orzeszka, sekretarza powiatu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu będzie można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz