Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Kancelaria Prezydenta RP ogłosiła konkurs dla kół gospodyń wiejskich. Wydarzenie jest inicjatywą małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy i jest objęte jej Honorowym Patronatem. Adresowane jest do KGW z całego kraju a jego celem głównym jest promocja i prezentacja wielopłaszczyznowej działalności Kół w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym. Do konkursu można zgłaszać się do 23 marca br.

Projekt pozwoli na zaprezentowanie osiągnięć Kół Gospodyń Wiejskich z każdego regionu kraju, umocnienie dzięki temu lokalnych wspólnot i kształtowaniu ich tożsamości.  Starosta sochaczewski zachęca KGW z terenu naszego powiatu do wzięcia udziału w tej inicjatywie, głównie dlatego, iż dostrzega ich szczególną aktywność, kreatywność i zaangażowanie na naszym terenie. A także dostrzega w działalności lokalnych KGW ogromny potencjał i w przypadku udziału w konkursie prezydenckim – szansę na zaprezentowanie się, wielką autopromocję, a także promocję powiatu sochaczewskiego, jego mieszkańców na arenie krajowej.

KGW będą miały niebywałą możliwość pokazania swojej aktywności w zakresie: działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet, kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej, przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Uczestnikami Konkursu mogą zostać Koła, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń́ wiejskich oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW, prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego – organizowanego w formule on-line, i ogólnopolskiego – planowanego, jako wydarzenie stacjonarne w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach.

W ramach Konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność najbardziej przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej.

Ogłoszenie zwycięzców Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Zgłoszenia można nadsyłać do 23 marca br. – pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl . Karta zgłoszeniowa oraz regulamin Konkursu zawierający szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa oraz zasad jego przeprowadzenia, są dostępne na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP pod adresem: https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw w zakładce Pliki do pobrania. W przypadku dodatkowych pytań możliwy kontakt poprzez adres e-mail: konkurs.KGW@prezydent.pl.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz