Komunalne sprawozdanie.

TERESIN. W tym roku mija 26 lat działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie. Podczas jednej z ostatnich sesji Rady Gminy dyrektor Marek Misiak zaprezentował sprawozdanie z funkcjonowania zakładu za rok 2019. W jego ocenie był to okres dla Zakładu udany zarówno pod względem finansowym jak i od strony współpracy z władzami i mieszkańcami gminy.

W gminie Teresin znajduje się pięć stacji uzdatniania wody i trzy oczyszczalnie ścieków. Najnowocześniejszą jest gruntownie zmodernizowana w 2013r oczyszczalnia w Granicach. Tylko w ubiegłym roku przyjęła ona 549 tys. m3 ścieków. Dla porównania oczyszczalnia w Szymanowie przyjęła blisko 12 tys. m3 ścieków, a ta w Pawłowicach przyjęła ścieków ponad 5 tys. m3. – Zauważamy coraz więcej awarii sieci kanalizacyjnej. Część usterek usuwaliśmy sami, część natomiast zlecaliśmy firmom posiadającym sprzęt specjalistyczny – informuje dyrektor Misiak. W Szymanowie z kolei często występuje niedrożność sieci. Jak podkreśla Marek Misiak, istnieje pilna konieczność wymiany sieci kanalizacyjnej na odcinku całej ulicy przy czworakach byłej SHRO w Szymanowie.

Natomiast jeśli chodzi o stacje uzdatniania wody to obecnie zamknięta jest ta w Teresinie, bo jak przyznaje dyrektor GZGK w celu jej uruchomienia wymagana jest modernizacja. W roku 2020 w planie jest rozpoczęcie procedury związanej z wykonaniem dokumentacji na modernizację stacji polegającą na zmianie technologii oczyszczania wody. Realizacja zadania przewidziana jest na okres dwóch lat.

Z kolei eksploatacja stacji w Granicach (roczny pobór wody na poziomie ponad 368 tys. m3) przyniosła kolejne awarie zasuw przyłączeniowych spowodowane korozją śrub mocujących. Jeszcze w tym roku dostawiony ma zostać kolejny filtr, który poprawi jakoś wody i zwiększy wydajność stacji. W Piasecznicy roczny pobór wody wyniósł ok. 161,4 tys. m3. Jeśli chodzi i SUW w Serokach (ok. 74,5 tys. m3) to w najbliższych latach konieczna będzie rozbudowa stacji, czyli dostawienie kolejnego filtra, który przede wszystkim zwiększy przepustowość stacji.

W Maurycewie eksploatowana tam sieć wodociągowa jest najstarszą siecią na terenie całej gminy Teresin, ma już ponad 30 lat. Jak zaznacza dyrektor GZGK Marek Misiak – Dużym problemem dla Zakładu jest najniższa ściągalność opłat za pobieraną wodę. Roczny pobór wody wyniósł tu ponad 154 tys. m3.

Jak podkreśla w swym sprawozdaniu, sytuacja finansowa zakładu pozwoliła na terminowe regulowanie zobowiązań oraz zabezpieczenie środków obrotowych na jego funkcjonowanie, co z kolei świadczy o prawidłowym zarządzaniu jednostką.

Do zadań GZGK należy też dbałość o gminne drogi. – Wykonaliśmy równanie najbardziej zniszczonych dróg oraz uzupełniliśmy wyrwy leszem, kruszywem lub asfaltem. Przy drogach gminnych ustawiliśmy znaki drogowe oraz tablice informacyjne. Najwięcej środków na utrzymanie dróg przeznaczyliśmy na bieżące ich naprawy – wyjaśnia Misiak. W ubiegłym roku na utrzymanie dróg jego zakład wydał w sumie ponad 132 tys. zł.

Zaznaczmy, że do obowiązków zakładu należy też utrzymanie porządku na terenie całej gminy. Pracownicy wykonują takie zadania jak: podcinanie drzew w pasach drogowych, usuwanie chorego drzewostanu, prace porządkowe na cmentarzach wojskowych oraz zatoczkach parkingowych i wzdłuż gminnych ulic i dróg. Okazuje się, że największy koszt stanowi wycinka drzew oraz zakup i utrzymanie potrzebnego sprzętu typu podcinarki spalinowe, piły i kosiarki.

W roku 2019 GZKG w Teresinie, na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Sochaczewie zatrudnił do robót publicznych na okres półroczny 5 osób bezrobotnych, z których 3 zdołały przepracować okres umowy. Z kolei, w porozumieniu z Kuratorem Sądowym Sądu Rejonowego w Sochaczewie osoby skierowane do pracy odpracowały nałożone kary. Najczęściej zajmowały się one porządkowaniem terenu gminy.

Ubiegły rok oceniam jako udany pod względem współpracy z naszymi władzami oraz mieszkańcami gminy – zakończył sprawozdanie dyrektor Misiak – W najbliższym czasie chcielibyśmy urealnić opłaty za wodę i ścieki, ale mamy problem z Wodami Polskimi, które nie odpowiadają na nasze monity. Urealnienie kwoty tych opłat wynika przede wszystkim ze wzrostu cen energii elektrycznej oraz opłat środowiskowych. Planujemy podwyżkę o 40 groszy, co dałoby cenę 1,20 zł za m3 wody i ścieków – dodał. Sprawozdanie radni przyjęli jednogłośnie.

Marcin Odolczyk

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz