Komfort i bezpieczeństwo.

Fot. UG Teresin

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy 3 marca radni rozpatrzyli łącznie 18 projektów uchwał oraz przyjęli gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, jak też zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin. Jak zaznaczono w przyjmowanych uchwałach, ważne jest bezpieczeństwo i wygoda życia mieszkańców.

Planowanie przestrzenne należy do jednych z najważniejszych zadań gminy, zwłaszcza teraz, gdy szykują się zmiany związane z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, które mają znaczący wpływ na gminę. Nowe studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy określa, w jakim kierunku gmina planuje zmierzać.

Modernizacja planów

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin określa miejsca, położenie strategiczne gminy oraz uwzględnia kontekst transportu kolejowego, drogowego czy lotniczego w związku z pracami koncepcyjnymi nad budową CPK. W dokumencie są również zapisy odnoszące się do poprawy bezpieczeństwa i rozwoju komunikacji rowerowej, ochrony środowiska i zasobów przyrody, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej. Również to, co dotyczy komfortu życia mieszkańców, jak zaznacza dokument, jest istotnie i nie może być zdominowane przez plany inwestycyjne związane z CPK.

Gmina Teresin chce być otwarta na nowych mieszkańców. A chętnych, by zamieszkać w tej gminie, nie brakuje. Z drugiej jednak strony są poważne obawy związane z planowanym lotniskiem i nowymi szlakami komunikacyjnymi. Plan, który teraz jest przedstawiany mieszkańcom oraz chętnym do zamieszkania, ma zapewnić pełny dostęp do komunikacji, infrastruktury, zabezpieczyć miejsca zamieszkania, możliwość podjęcia pracy na terenach aktywności gospodarczej. Jest też otwarty na zmiany, jakie z czasem mogą się pojawić.

Radni przyjęli również uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Paprotni, dla terenów pomiędzy ul. Ogrodową i ul. Skośną.

Nowe nazwy ulic

Podczas sesji   przegłosowano także ustalenie nazw ulic. Jest to wymóg administracyjny, który narzuca gminom w przypadku zamieszkania danej nieruchomości lub uruchomienia w tym miejscu działalności gospodarczej nadanie nazwy ulicy i odpowiedniej numeracji.

To konieczność dla służb gminnych, ratunkowych oraz administracyjnych, ułatwiający dotarcie z przesyłkami lub pomocą pod prawidłowo ustalony adres. Rada rozpatrzyła też 8 uchwał o nadanie nazw ulic. I tak w Paprotni ustalono ul. Pogodną, w Granicach –   ul. Diamentową i Szmaragdową, a w Nowej Piasecznicy – ul. Zgody.

Kolejne trzy uchwały dotyczyły nabycia przez gminę niezabudowanych nieruchomości w Zielonce oraz w Paprotni. Sprawa ma związek z inwestycjami drogowymi i dotyczy wąskich pasów na poszerzenie dróg i ich poboczy.

Radni wyrazili też zgodę na sprzedaż nieruchomości w Nowej Piasecznicy w trybie przetargu nieograniczonego. 

 Zwierzęta bezpieczne

Jak co roku radni przyjmują roczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy.

W tegorocznym planie przeznaczono 150 tys. złotych na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schroniskach, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, sterylizację lub kastrację, a także adopcje.

W gminie przyjęto ponadto sfinansowanie całodobowej opieki weterynaryjnej. W programie uwzględniono także działania edukacyjne, odnoszące się do właściwego traktowania zwierząt. Uchwała radnych przewiduje także 50 procent dopłaty do znakowania psów i kotów, co ma ułatwić odnajdowanie ich właścicieli w przypadku zaginięcia.

Bogumiła Nowak

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz