Kolejne ważne zmiany w organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Sochaczewie!.

W związku z koniecznością radykalnego zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS- CoV-2, od poniedziałku, 23 marca br. do odwołania Starostwo Powiatowe w Sochaczewie będzie zamknięte dla interesantów. W sytuacjach newralgicznych możliwy jest jedynie kontakt telefoniczny lub drogą e-mail.

Wszelkie decyzje i dokumenty wytworzone podczas postępowań administracyjnych doręczane będą wnioskodawcom wyłącznie za pośrednictwem poczty. Wykluczony jest odbiór osobisty.

Wnioski, prośby, podania oraz inna korespondencja, w sprawach merytorycznych winna posiadać formę pisemną.

Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz pracowników urzędu w sytuacji zagrożenia dla ich zdrowia i życia prosimy o wyrozumiałość.

Oto wykaz numerów telefonów i e-maili do poszczególnych wydziałów i jednostek organizacyjnych:

Wydział Komunikacji i Transportu

 – rejestracja pojazdów: 46 864 18 13, 46 864 18 14, 46 864 18 90 do 99

– prawa jazdy: 46 864 18 11, 46 864 18 42

– transport, SKP, OSK: 46 864 18 39

– dyrektor wydziału: 46 864 18 15

– e-mail: komunikacja@powiatsochaczew.pl

Przypominamy, iż w obecnej sytuacji epidemiologicznej zawiesza się do odwołania nakładanie kar za niedokonanie w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej albo niezgłoszenia w takim samym terminie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju.

Wydział Architektury i Budownictwa

Udzielanie niezbędnych informacji oraz konsultacje pod numerami telefonów:

46 864 18 08 lub 46 864 18 03 lub 503 793 850 oraz e-mail: rzdzieszyńska@powiatsochaczew.pl, ikrawczyk@powiatsochaczew.pl,  eplowik@powiatsochaczew.pl

Wydział Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Ochrona przyrody – 606 395 912

Gospodarka Leśna – 791 046 418

Gospodarka odpadami – 660 538 271

Ochrona przed hałasem, karty wędkarskie, rejestracja zwierząt – 46 864 18 24

Dyrektor Wydziału – 608 330 894

Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

e-mail: podgiksochaczew@pro.onet.pl lub przez Geoportal – http://sochaczew.geoportal2.pl/  (wykonawcy prac geodezyjnych).

Wszystkie wnioski dostępne są na stronie: www.powiatsochaczew.pl w zakładce „Jak załatwić/ Geodezja”

Numery telefonów:

Dyrektor Wydziału : 46 864 18 21

Obsługa rzeczoznawców majątkowych, udostępnianie map   46 864 18 84

Ewidencja gruntów i budynków : 46 864 18 35, 46 864 18 37

Gospodarka nieruchomościami : 46 864 18 18, 46 864 18 19

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie

Kontakt z inspektoratem możliwy jest wyłącznie telefonicznie pod numerem: 46 864 18 09  lub pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej pinb@powiatsochaczew.pl

O możliwości odbioru przygotowanych dokumentów będą Państwo poinformowani telefonicznie. Prosimy o podawanie numerów telefonów.

 Wydział Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Sprawy wymagające wydania decyzji na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy będą załatwiane w ustawowym terminie (3 dni). W tej sprawie należy kontaktować się pod nr tel. 604 594 059, e-mail: zmadej@powiatsochaczew.pl.

Pozostałe sprawy prosimy o załatwianie drogą telefoniczną lub e-mail. Numery telefonów: 46 864 18 27, 46 864 18 81 w godz. 08.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku; całodobowo tel. kom. 604 09 86 89, e-mail: bezpieczeństwo@powiatsochaczew.pl;

Wydział Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Dyrektor Wydziału dostępny jest pod nr tel. 501 34 23 23. Dostęp możliwy też pod adresami poczty elektronicznej:

Ireneusz Góralczyk – igoralczyk@powiatsochaczew.pl

Marzena Rytel – mrytel@powiatsochaczew.pl

Piotr Niemira – pniemira@powiatsochaczew.pl

Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej

Wszelkie odpowiedzi na pytania do Wydziału Audytu będą udzielane za pomocą e-maila: horzechowska@powiatsochaczew.pl (zwłaszcza w sprawie ogłoszonych konkursów dla NGO).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie

e-mail: pcprsoch@powiatsochaczew.pl

Sekretariat tel./faks: 46 864-18-01

Dyrektor PCPR: 46 864 18 85

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej: 46 864 18 05

Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej: 46 864 18 04

Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 46 864 18 06

Zespół Interwencji Kryzysowej i Wsparcia: 46 864 18 63

Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie

Wszystkie sprawy należy kierować na adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem platformy ePUAP lub telefonicznie: 46 862-25-68.

Sekretariat: biuro@pzdsochaczew.pl

Dyrektor: dyrektor@pzdsochaczew.pl

Zastępca Dyrektora: zcadyrektor@pzdsochaczew.pl

Dział techniczny/bieżące utrzymanie: techniczny@pzdsochaczew.pl

Zamówienia publiczne/szkody: zamowienia@pzdsochaczew.pl

Księgowość: ksiegowosc@pzdsochaczew.pl

Kadry: kadry@pzdsochaczew.pl

Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie

Kontakt pod numerem telefonu: 46 864 18 72 lub pocztą elektroniczną e-mail: martyna.kowalik@pze.az.pl lub lidia.galazka@pze.az.pl

 Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie

Kontakt telefoniczny – 46 862 24 24 w 238 lub 137 lub 209 .

e-mail: sochaczew@praca.gov.pl lub wash@praca.gov.pl

Osoby bezrobotne, które mają wyznaczony termin na karcie wizyt w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy proszone są o kontakt telefoniczny 46 862-24-24 wew. 140 lub 141 bądź mailowy ze swoim doradcą klienta w celu ustalenia kolejnego terminu kontaktu.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz