Kolejne pieniądze dla NGO.

SOCHACZEW Urząd Miejski ogłosił wyniki dwóch konkursów skierowanych do organizacji pozarządowych na realizację zadań miasta w 2020 roku.

Do konkursu na prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego wpłynęły trzy oferty. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względami formalnym i merytorycznym. Do rozdysponowania w ramach zadania było 80 tys. zł. Środki te otrzymają: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – 16 tys. zł, Parafialny Zespół Charytatywny Caritas Parafii św. Wawrzyńca – 16 tys. zł oraz powiatowy oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 48 tys. zł. Nie udało się natomiast rozstrzygnąć konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Na przeprowadzenie w szkołach programu profilaktycznego na temat zagrożeń wynikających z używania dopalaczy wydzielono 8,5 tys. zł. Wpłynęła jedna oferta, lecz nie spełniała wymogów formalnych.

UM Sochaczew

fot.pixabay

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz