Kolejne drogi w przebudowie.

W tegoroczne wakacje prace na powiatowych drogach nie ustają. Tym razem, kolejne rozpoczęły się w gminie Teresin i w gminie Iłów. Co ważne, obie inwestycje dofinansowane są z rządowego programu – Funduszu Dróg Samorządowych.

Rozbudowa w granicach nowego pasa drogowego odcinka drogi powiatowej Szymanów – Skrzelew wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami podrzędnymi to inwestycja prowadzona przez powiat sochaczewski we współpracy z gminą Teresin. Realizacja kosztować będzie ponad 4,5 mln zł. Oba samorządy podzieliły się kosztami własnymi zadania, wspartego aż w 70 procentach środkami z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. Zakres prac obejmuje m.in. rozbudowę drogi na odcinku 2 820 m, przebudowę/budowę chodnika jednostronnego o długości 300 m oraz ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego długości 600 m. Nawierzchnia zostanie przystosowana do ruchu kategorii KR3, nastąpi też odwodnienie poprzez rowy przydrożne, przebudowane zostaną istniejące zjazdy i wybudowane nowe. Wykonawca zobowiązał się zrealizować zadanie do 15 listopada br.

Kolejna inwestycja, tym razem przy współpracy z gminą Iłów, którą realizuje powiat to przebudowa drogi Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice – ul. Wyzwolenia w Iłowie. Rozpoczęły się już prace, które wykonuje sochaczewska firma PHU Prima. Koszt zadania wynosi ponad 530,7 tys. zł. W tym przypadku również bardzo znaczące jest 70-procentowe wsparcie środkami pozyskanymi z Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki inwestycji zmodernizowany zostanie kolejny odcinek ulicy Wyzwolenia, tym razem o długości 0,580 km. Zakres prac obejmie m.in.: wykonanie jezdni o szer. 6 m, budowę chodnika po jednej stronie na dł. 580 m, budowę lub przebudowę zjazdów. Droga ma być zmodernizowana do połowy października tego roku.

– Prowadzone inwestycje na powiatowych drogach to bardzo ważne dla nas zadania. Zarząd Powiatu stawia sobie za cel, by systematycznie, w miarę finansowych możliwości poprawiać stan dróg. Tak, by mieszkańcy powiatu mogli poruszać się w komfortowych, ale przede wszystkim bezpiecznych warunkach. Czy to jadąc samochodem, rowerem czy po prostu idąc pieszo – mówi starosta Jolanta Gonta – Po raz kolejny zaznaczę, że pozyskaliśmy spore dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, który zakłada przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. To nie pierwsze już duże środki, które trafiły do powiatu sochaczewskiego. Wszystko to, dzięki profesjonalnie przygotowanym wnioskom oraz co należy również podkreślić, a co niezwykle doceniamy, wsparciu posła Macieja Małeckiego, który w dużej mierze zabiega o to, by trafiały one właśnie na ziemię sochaczewską – dodaje starosta sochaczewski.

Przypomnijmy, iż trwa również przebudowa ul. Głowackiego w Sochaczewie. Inwestycja warta jest ponad 2,6 mln zł i jest kolejną, na która powiat sochaczewski otrzymał rządowe dofinansowanie z FDS. W tym przypadku wynosi ono 80 % środków, resztą kosztów podzieliły się samorządy powiatowy i miejski. Droga zostanie zmodernizowana na odcinku 0.645 km, a wykonawcą prac jest firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Efekt powinniśmy poznać do końca września br.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz