Kolejna Inwestycja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew.

Kolejne zadanie inwestycyjne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp.  z o. o. zostało rozpoczęte. Tym razem roboty prowadzone będą w ul. Polnej i ul. J. Kochanowskiego.

W ramach przebudowy i wymiany sieci wodociągowej w ul. Polnej i w ul. J. Kochanowskiego wykonane zostaną następujące prace:

– przebudowa sieci wodociągowej z rur PE fi 225 wraz z odejściem do hydrantu DN 80 mm o łącznej długości 147 metrów na odcinku pomiędzy dz. nr 805/6 a ul. Cieplną;

– wymiana istniejącej sieci wodociągowej z rur żeliwnych dn200 na  PE 225 SDR 17 długości około 152 metrów w ulicy Jana Kochanowskiego i ok. 243 m w ulicy Polnej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych. Łącznie 542 metrów wodociągu.

Wymiana i przebudowa sieci wodociągowej jest konieczna z uwagi na zły stan techniczny sieci. Zadanie inwestycyjne zostało przesunięte w czasie z uwagi na okres świąteczny.

Prace w przeważającej mierze prowadzone będą metodą bezwykopową, tak, aby do minimum ograniczyć wszelkiego rodzaju uciążliwości. Zakończenie robót jest przewidziane na koniec stycznia.

Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Usługowy MARTEL s.c. Marek Fabisiak, Patryk Fabisiak, Paweł Fabisiak z siedzibą w Brwinowie. Łączna wartość robót wyniesie 349 470 pln brutto.

ZWiK – Sochaczew

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz