Kolejna inwestycja w infrastrukturę wodną.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o. podpisała umowy na realizację kolejnego zadania inwestycyjnego związanego z infrastrukturą wodną. Tym razem roboty prowadzone będą w ul. Polnej i ul. J. Kochanowskiego.

W ramach Przebudowy i wymiany sieci wodociągowej w ul. Polnej i w ul. J. Kochanowskiego wykonane zostaną następujące prace:

  • przebudowa sieci wodociągowej z rur PE fi 225 wraz z odejściem do hydrantu DN 80 mm o łącznej długości 147,0 m na odcinku pomiędzy dz. nr 805/6 a ul. Cieplną.
  • wymiana istniejącej sieci wodociągowej z rur żeliwnych dn200 na  PE 225 SDR 17 długości ok. 152 m w ulicy Jana Kochanowskiego i ok. 243 m w ulicy Polnej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych. Łącznie 542 m wodociągu.
  • wymiana i przebudowa sieci wodociągowej jest konieczna z uwagi na zły stan techniczny sieci.

Prace w przeważającej mierze prowadzone będą metodą bezwykopową, tak, aby do minimum ograniczyć wszelkiego rodzaju uciążliwości.

Wykonawca robót budowlanych – Zakład Usługowy MARTEL s.c. Marek Fabisiak, Patryk Fabisiak, Paweł Fabisiak z siedzibą w Brwinowie, planuje przystąpić do realizacji robót z początkiem grudnia bieżącego roku. Łączna wartość robót wyniesie 349 470 pln brutto.

ZWiK – Sochaczew

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz