Klepnęli kolejny etap.

Podczas ostatniej sesji miejscy radni jednogłośnie poparli zmiany w budżecie jak i Wieloletniej Prognozie Finansowej Sochaczewa pozwalające na wykonanie w przyszłym roku II etapu przebudowy ulicy 15 Sierpnia.

To pierwsza taka decyzja rady w tej kadencji, ponieważ do tej pory opozycyjni radni konsekwentnie głosowali przeciwko lub wstrzymywali się od głosu w sprawie zmian w budżecie lub w WPF. Jak powiedział podczas sesji Andrzej Kuśmirek popzycja zdecydowało się na poparcie uchwał: – Mimo tego, że jest tam zapisane również zadłużenie i propozycja zmiany kredytu na obligacje, to ze względu na potrzebę realizacji tych inwestycji dzisiaj radni klubów Koalicji Obywatelskiej i Bezpartyjnych Samorządowców poprą proponowane zmiany w uchwałach.

Trzeba jednak dodać, że do końca nie było wiadomo jak pozycja zachowa się w saprawie dalszej przebudowy ulicy 15 Sierpnia. Dzień przed sesją o remoncie drogi rozmawiano na posiedzeniu komisji budżetu i finansów. Gdy zarządzono głosowanie „za” projektem opowiedziało się troje radnych z PiS i Sochaczewskiego Forum Samorządowego, natomiast radni z Boryszewa – Adam Kloch (Bezpartyjni Samorządowcy) i Jolanta Kulpa-Szczepaniak (Koalicja Obywatelska) wstrzymali od głosu. – Cieszę się, że udało nam się przekonać radnych do remontu ulicy 15 Sierpnia. Mam nadzieję, że na kolejnych posiedzeniach komisji będę miała tę moc sprawczą i przekonamy państwa, że rozwój miasta jest ważny – mówiła Selena Majcher, szefowa Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.

Tym samym radni zdecydowali nie tylko o zwiększeniu o 60 tys. zł tegoroczne wydatki na I etap przebudowy ulicy 15 Sierpnia. Do WPF wpisali też nowe zadanie – II etap remontu ulicy 15 Sierpnia obejmujący odcinek od ul. Broniewskiego do obwodnicy miasta, który ma być modernizowany w 2021 roku. Na ten cel miejski samorząd pozyskał 3,2 mln dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych, co pokryje 65 proc. Kosztów inwestycji. Natomiast z budżetu miasta trzeba będzie przeznaczać na dokończenie przebudowy ulicy 1,7 mln zł.

Jerzy Szostak

Fot.: Jerzy Szostak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz