Kasa za straty.

REGION Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, do 31 sierpnia mogą składać wnioski i skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O pomoc z projektu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się ci, którzy ponieśli straty spowodowane przez jedną z klęsk żywiołowych – powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto też ci, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF. Dotacje dotyczą tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek. Wysokość strat musi wynieść co najmniej 30 procent średniej rocznej produkcji rolnej oraz muszą one dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Straty szacuje komisja powołana przez wojewodę.

W przypadku ASF o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, u których w dniu wydania decyzji straty stanowiły nie mniej niż 30 procent świń będących w posiadaniu tego gospodarza.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką można otrzymać, wynosi do 300 tys. zł, z tym, że nie może przekroczyć 80 procent kosztów. W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, jeżeli zniszczone uprawy bądź świnie były ubezpieczone, wówczas wysokość pomocy pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu ubezpieczenia. Jeśli rolnik nie zawarł ubezpieczenia, a będzie ubiegał się o pomoc, wówczas dostanie tylko połowę odszkodowania. Dotację na pokrycie strat spowodowanych klęskami żywiołowymi można przeznaczyć na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych. Rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, może wykorzystać pieniądze na inwestycje, które nie są związane z produkcją świń.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, mailowo lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

BN

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz