Kasa na restrukturyzację

fot.pixabay
Reklamy

POWIAT Od 31 marca do 29 maja można składać wnioski o wsparcie na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pomoc udzielana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Tegoroczny nabór jest dziewiątym z kolei.

O wsparcie mogą starać się rolnicy posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wartość gospodarstwa nie może być większa niż 13 tys. euro.

Wniosek może złożyć osoba ubezpieczona w KRUS lub ZUS. Nie ma zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Jedyny warunek to, że dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 procent całości dochodów lub przychodów. Pomoc może być przyznana tylko raz. W przypadku małżonków może ją otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne, czy odrębne gospodarstwa.

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój gospodarstwa, może uzyskać do 60 tys. złotych bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach – pierwsza 80 procent po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy i druga 20 procent po prawidłowej realizacji biznesplanu. Wsparcie można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 procent premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe, takie jak budowę, przebudowę, remont budynków lub budowli, nabycie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. Można też zainwestować w zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt, czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków.

Wnioski należy składać do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa osobiście, poprzez pocztową przesyłkę rejestrowaną lub elektronicznie za pośrednictwem ePUAP.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz