Kanał będzie udrożniony.

Fot. UG Młodzieszyn

JULIOPOL/NOWE MISTRZEWICE Po wielu latach jest szansa, że zarośnięty Kanał Mistrzewicki zostanie doprowadzony do porządku. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Łowiczu po wniosku z Urzędu Gminy w Młodziesznie w sprawie jej udrożnienia podjął działania w tym kierunku.

Jeszcze w październiku została przeprowadzona wizja lokalna przez pracowników Nadzoru Wodnego w Sochaczewie, na zlecenie oddziału łowickiego Wód Polskich. Przegląd potwierdził, że odcinek rzeki od Juliopola do Nowych Mistrzewic jest mocno zarośnięty. Prace są, więc niezbędne, by wszystko wróciło do normy.

Informujemy, że prace zostały ujęte w planie utrzymaniowym na rok 2020. Ich zakres będzie systematycznie zwiększany” – informuje Krzysztof Kołodziejczyk, dyrektor oddziału w Łowiczu w piśmie do gminy Mlodzieszyn.

Zaznacza też, jakie odcinki rzeki objęte zostaną pracami i na czym to będzie polegać. Przede wszystkim wykoszone zostaną porosty z nadrzecznych skarp, wycięte krzaki wraz z odrostami i wyhakowane rośliny korzeniące się w dnie rzeki. W następnej kolejności usunięte będą zatory na rzece, zatopione w niej gałęzie, konary i zalegające śmieci.

Trudno jednak ocenić, kiedy te prace nastąpią. Zapewne już nie w tym roku, gdyż konieczny jest przetarg i wyłonienie wykonawcy, a ten zapewne będzie znany dopiero na koniec roku. Zatem prace najwcześniej mogą być zrealizowane dopiero wiosną.

– W tej chwili prowadzone są przez nas prace interwencyjne polegające na sukcesywnym usuwaniu zatorów na rzekach na terenie całego Zarządu Zlewni w Łowiczy – dodaje dyrektor Kołodziejczyk.

Pismo z informacją wpłynęło do gminy pod koniec listopada, po ponad trzech tygodniach od daty na nim widniejącej.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz