Już wpłynęło niemal 3200 wniosków

Trwa nabór wniosków, od 1 kwietnia również w tradycyjnej papierowej formie, na nowy okres świadczeń wychowawczych – Rodzina 500 Plus, które będą wypłacane w okresie od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 roku. Do tej pory do urzędu miasta wpłynęło blisko 3200 wniosków.

W pierwszym etapie, od 1 lutego br., wnioski można było składać wyłącznie w formie elektronicznej. Są na to trzy sposoby: za pośrednictwem serwisu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl), przez portal PUE ZUS lub z wykorzystaniem bankowości elektronicznej. Jak informuje Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia UM, do 12 kwietnia przyjął prawie trzy tysiące wniosków złożonych tymi kanałami.

Od 1 kwietnia wnioski są przyjmowane także drogą tradycyjną, czyli w formie papierowej. Druki są dostępne na parterze urzędu miejskiego w Biurze Obsługi Klienta. Można je na miejscu wypełnić i złożyć. Formularz wniosku można też pobrać ze strony Sochaczew.pl. Znajdziemy go w zakładce „Mieszkaniec”, na podstronie „polityka społeczna” – (www.sochaczew.pl/AppData/tinymcegallery/Wniosek500.pdf). Należy go wydrukować, wypełnić i przesłać pocztą na adres urzędu. Przez pierwsze dwanaście dni wpłynęło 230 wniosków złożonych w tradycyjnej, papierowej formie.

Przypomnijmy, że jeśli złożymy wniosek do końca kwietnia, wypłatę pierwszego przyznanego w nowym okresie świadczenia otrzymamy najpóźniej do 30 czerwca. W przypadku wniosków złożonych w maju i później wypłata nastąpi w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Urząd nie wystawia i nie przesyła pocztą każdej rodzinie decyzji o przyznaniu świadczenia. Informację o tym rodzic otrzymuje mailem, na adres podany we wniosku.
W budżecie miasta na 2021 rok zabezpieczono na wypłatę świadczeń wychowawczych kwotę 36 mln zł. W przyszłym roku może się to jednak zmienić, bowiem w ostatnich dniach rząd zapowiedział zmiany w zasadach wypłaty środków z programów prorodzinnych.

Pierwsze w nich dotyczyć będą już tegorocznej edycji programu „Dobry Start”, znanego powszechne jako 300 plus, do którego nabór wniosków rozpocznie się 1 lipca. „Dobry Start” ma przejść pod kuratelę ZUS – dotychczas prowadzeniem programu oraz wypłatami świadczeń zajmowały się samorządy i ośrodki pomocy społecznej. Przeniesienie programu do ZUS oznaczać będzie zmiany w przekazywaniu środków – zakład wypłaci pieniądze tylko na wskazany rachunek bankowy, a wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną. Rząd ma się zająć rozporządzeniem w tej sprawie w II kwartale tego roku. Zgodnie z zapowiedziami zmiany w przyszłości obejmą również „Rodzinę 500 Plus”. ZUS ma przejąć obowiązek prowadzenia program wraz z rozpoczęciem kolejnego okresu świadczeniowego, czyli od 1 czerwca 2022 roku.

UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz