Jednogłośnie za budżetem.

Fot. UM Sochaczew

Podczas ostatniej ubiegłorocznej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli budżet Sochaczewa oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na 2021 rok. Po raz pierwszy w tej kadencji oba dokumenty zostały przyjęte jednogłośnie, przez wszystkich dziewiętnaścioro uczestniczących w sesji radnych.

„Tak” budżetowi i prognozie finansowej powiedziały kluby PiS, Sochaczewskiego Forum Samorządowego oraz radni opozycji z Koalicji Obywatelskiej i Bezpartyjnych Samorządowców. Zanim doszło do głosowania, swoje stanowiska zaprezentowali reprezentanci poszczególnych klubów.

Mniej pieniędzy

Jak stwierdził radny Edward Stasiak z Sochaczewskiego Forum Samorządowego, projekty budżetu i WPF są realne i w swych założeniach oszczędnościowe. Według niego czeka nas rok niepewności, ale współpracując, uda się pokonać trudności. Nadmienił, że covid boleśnie odczuło wiele firm, ale w miarę swych możliwości samorząd stara się wspierać lokalny biznes. Ostatnio uchwalono drugą transzę pomocy, czyli zwolnienie z podatku od nieruchomości, zdecydowano też o niepodnoszeniu podatków w roku 2021.

Obydwie decyzje oznaczają, że do budżetu miasta wpłynie mniej pieniędzy, niż by mogło. Należy spodziewać się wzrostu kosztów związanych z gospodarką odpadami, już wiadomo, że wydatki budżetu będą większe przez wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, wzrost minimalnego wynagrodzenia i podniesienie płac nauczycieli. Mimo to samorząd wyda ponad 20 milionów na inwestycje i będzie realizował swoje podstawowe funkcje – powiedział radny Edward Stasiak. Dodając, że klub radnych Sochaczewskiego Forum Samorządowego jednogłośnie popiera przedłożone projekty uchwał i będzie głosował za ich przyjęciem.

Z kolei w imieniu radnych PiS głos zabrał Sylwester Kaczmarek. Przewodniczący rady zaznaczył, że budżet i WPF opierają się na trzech głównych filarach – mądrych oszczędnościach, wysokich wydatkach na inwestycje mnożących majątek miasta oraz wsparciu PiS. Dodając, że radni PiS wraz z Maciejem Małeckim, posłem ziemi sochaczewskiej, ciągle zabiegają o rządowe wsparcie dla różnych projektów realizowanych w mieście. Kaczmarek zapewnił jednocześnie, że radni tego klubu jednogłośnie zagłosują za budżetem i WPF.

Niespodzianką i to miłą dla władz miasta, była natomiast postawa opozycji. Ta do tej pory przez całą kadencję nigdy nie zagłosowała za budżetem. Teraz było inaczej.

Miła niespodzianka

Otóż radny Andrzej Kuśmirek w imieniu Koalicji Obywatelskiej i Bezpartyjnych Samorządowców stwierdził, że budżet skonstruowano bardzo ostrożnie i oszczędnie. W 2021 roku kończone będą takie inwestycje, jak zagospodarowanie terenów nad Bzurą, przebudowa ul. 15 Sierpnia i budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę.

Wszystkie te inwestycje mają zabezpieczenia finansowe z różnych źródeł, ze środków UE, rządowego Funduszu Dróg Samorządowych i rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Koalicja Obywatelska i Bezpartyjni Samorządowcy liczą też, że ratusz skutecznie sięgnie po dotację na rozpoczynającą się wiosną budowę sali gimnastycznej przy boryszewskiej „Dwójce”. Dlatego po dokładnym przeanalizowaniu i rozważeniu argumentów za i przeciw, radni naszych klubów pozytywnie zaopiniują projekty uchwał o budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej – zakomunikował Andrzej Kuśmirek.

Podczas dyskusji nad przyszłorocznym budżetem Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa, wyjaśnił, że w niemal 75 procentach przyszłoroczne wydatki inwestycyjne zostaną pokryte z już pozyskanych dotacji, co potwierdza, iż Urząd Miejski potrafi skutecznie sięgać po pieniądze unijne i rządowe.

Miasto musi funkcjonować normalnie, czyli realizować wszystkie zadania wynikające z przepisów prawa, ale też stale podnosić komfort życia mieszkańców. To pierwsza sprawa. Drugi cel, jaki przed sobą postawiliśmy, cel bardzo ambitny, to utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji. Uwarunkowania, jakie towarzyszyły nam podczas tworzenia projektu tego budżetu, były kompletnie nietypowe i trudne. To mój jako burmistrza dziesiąty budżet i nigdy nie brałem udziału w tworzeniu tego dokumentu przy tak niepewnych uwarunkowaniach zewnętrznych – stwierdził Piotr Osiecki. A po przegłosowaniu budżetu podziękował radnym wszystkich czterech klubów za jednomyślne poparcie i wyraził radość, że po dwóch latach współpracy radni KO i BS wreszcie dali się przekonać do działań, jakie burmistrz podejmuje wspólnie z klubami mającymi większość w radzie, czyli PiS i SFS.

UM/ dot

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz