Jakie wynagrodzenie za budowę.

Zamierzam w tym roku rozpocząć budowę domu z profesjonalną firmą. Mam do wyboru dwa rodzaje wynagrodzenia za wykonane prace: kosztorysowe i ryczałtowe. Nie wiem, które jest dla mnie korzystniejsze.
Artur W.
Na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wynagrodzenie ryczałtowe jest o tyle korzystniejsze, że jest z góry ustalone bez względu na ilość wykonanych prac lub użytych materiałów. Oznacza to, wykonawca co do zasady nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
Dlatego wynagrodzenie ryczałtowe w ostateczności może okazać się znacznie wyższe od kosztorysowego. Przy wynagrodzeniu kosztorysowym należy odróżnić dwa przypadki, tj. ten, w którym kosztorys sporządził zamawiający i ten, w którym kosztorys sporządził przyjmujący zamówienie.
W pierwszym z nich, jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, przyjmujący zamówienie może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia.
W drugim przypadku, tj. wtedy gdy zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych prac. Trudno jednoznacznie udzielić odpowiedzi na pytanie, które z powyższych rodzajów wynagrodzeń będzie dla Pana korzystniejsze, nie znając zapisów umowy i zakresu Pańskich obowiązków jako zamawiającego, w zakresie np. sporządzenia kosztorysu. Można jednak wskazać, że zazwyczaj wynagrodzenie ryczałtowe jest korzystniejsze dla zamawiającego, a wynagrodzenie kosztorysowe dla przyjmującego zamówienie.
Podstawa Prawna: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i in.
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus, Francuska 26 lok. 11
Warszawa, kom.500-020-048

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz