Jak zostać rodziną zastępczą w 5 krokach?.

Krok 1 – Zgłoszenie swojej kandydatury do organizatora pieczy zastępczej.

W naszym powiecie taką funkcję pełni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie (PCPR). Pracownicy PCPR przeprowadzają z kandydatami wstępną rozmowę, dotyczącą warunków stawianych kandydatom oraz specyfiki funkcjonowania rodzin zastępczych.

Krok 2 – Złożenie wniosku.

Złożenie do PCPR pisemnego wniosku kandydata oraz dostarczenie odpowiednich dokumentów i zaświadczeń lekarskich:

  • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  • opinia o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa PCPR;
  • potwierdzenie stałego miejsca zamieszkania;
  • zaświadczenia o zatrudnieniu,
  • akt małżeństwa (wyciąg aktualny), ew. sentencja rozwodowa,
  • oświadczenie dot. leczenia odwykowego i psychiatrycznego,
  • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Krok 3 – Wstępna kwalifikacja.

Pracownicy PCPR przeprowadzają z kandydatami wywiad mający na celu analizę ich sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej, oraz udaje się z wizytą do domu kandydata w celu ustalenia jego warunków bytowych i mieszkaniowych, a psycholog i pedagog sprawdzają predyspozycje oraz motywację kandydatów do bycia rodziną zastępczą (konsultacje psychologiczno-pedagogiczne są bezpłatne i odbywają się w siedzibie PCPR).

Krok 4 – Szkolenie.

Po przejściu powyższych kroków kandydat otrzymuje wstępną kwalifikację, która uprawnia go do wzięcia udziału w szkoleniu.

Szkolenie prowadzone jest według programu PRIDE i składa się z 12 sesji tematycznych odbywających się raz w tygodniu. Jedna sesja trwa około 4 godzin. Każde spotkanie porusza inne obszary rodzicielstwa zastępczego, z którymi kandydaci mogą się zapoznać już na etapie szkolenia. Program PRIDE skupia się na przekazaniu niezbędnych informacji do bycia opiekunem zastępczym w formie warsztatowej. Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w naszej siedzibie..

Słowo PRIDE oznacza „dumę”. Rozwijając skrót możemy określić je jako źródło informacji, rozwoju i edukacji dla rodziców.

Celem szkolenia jest: pogłębianie wiedzy na temat pedagogiki i psychologii dziecka oraz zwiększanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych; poszerzanie świadomości na temat trudności w przeżywaniu przez dziecko rozstania z rodziną biologiczną; uzyskanie informacji na temat więzi dziecka z rodziną biologiczną i obowiązek umożliwiania kontaktu dziecka z najbliższymi.

Krok 5 – Uzyskanie zaświadczenia.

Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji, kandydat otrzymuje zaświadczenie, które uprawnia do przyjęcia dzieci. W zaświadczeniu znajdują się informacje o wcześniej wybranej formie rodziny zastępczej oraz wieku i ilości dzieci, które rodzina może przyjąć do swego domu.

Wszystkich zainteresowanych pełnieniem roli Rodziny Zastępczej zapraszamy do kontaktu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie

ul. marsz. J. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew, tel.: 46 864 18 05, e-mail: pcprsoch@powiatsochaczew.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz