Jak zapobiec przemocy i innym zagrożeniom.

Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie zaprosiło wszystkie powiatowe szkoły podstawowe i gimnazja do korzystania z bezpłatnych szkoleń i warsztatów organizowanych przez Zespół Interwencji Kryzysowej i Wsparcia PCPR w Sochaczewie.  Ma to związek z realizacją Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz programu służącego działaniom profilaktycznym w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w rodzinach zagrożonych przemocą.
W ofercie szkoleniowej przedstawiliśmy szereg warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń dla rad pedagogicznych oraz rodziców. Tematyka zajęć związana była z profilaktyką przeciwdziałania przemocy, profilaktyką uzależnień, rozpoznawaniem zagrożeń płynących z Internetu.
Styczeń to czas podsumowań, dlatego przedstawiamy kilka faktów dotyczących naszych działań warsztatowych, które miały miejsce w 2016 r.
Z naszej oferty skorzystało 15 szkół : Zespół Szkół w Nowej Suchej, Zespół Szkół w Rybnie, Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza, Zespół Szkół w Kozłowie Biskupim, Zespół Szkół im. F. Chopina w Sochaczewie, Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia w Teresinie, Gimnazjum w Wymysłowie, Szkoła Podstawowa w Paprotni, Szkoła Podstawowa w Brzozowie, Szkoła Podstawowa w Kurdwanowie, Szkoła Podstawowa w Śladowie, Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące przy ul. Stadionowej w Sochaczewie.
 Wszystkie spotkania odbywały się na terenie szkół. Szkolenia i warsztaty prowadzone były przez dwóch trenerów: psychologa i pedagoga. Przeważała tematyka związana z przeciwdziałaniem przemocy, rozpoznawaniem i wyrażaniem emocji, radzenia sobie z trudnymi emocjami, uzależnieniami behawioralnymi, cyberprzemocą i zagrożeniami płynącymi z korzystania z Internetu.
W zajęciach uczestniczyło w sumie 680 uczniów. Duże wrażenie zrobiło na nas zaangażowanie młodzieży, podczas warsztatów podejmowaliśmy trudne tematy, odpowiadaliśmy na trudne pytania, razem szukaliśmy rozwiązań problemów, z jakimi borykają się młodzi ludzie. Uczniowie niejednokrotnie wskazywali obszary, w których mają szczególne trudności, co da nam możliwość propozycji tematów zajęć na przyszły rok szkolny.
W ramach działań profilaktycznych odbyły się szkolenia dla Rad Pedagogicznych w czterech szkołach, w zajęciach uczestniczyło 72 nauczycieli i pedagogów, dotyczyły one przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozpoznawania objawów dziecka krzywdzonego oraz procedury Niebieskie Karty. Zadbaliśmy także o rodziców, dla których przeprowadziliśmy specjalne zajęcia podczas ogólnoszkolnych zebrań. Uczestniczyliśmy w zebraniach w 6 szkołach powiatowych, mówiliśmy o bezpieczeństwie dzieci w Internecie, o cyberprzemocy i zagrożeniach płynących z Internetu, o agresji dzieci i młodzieży, o uzależnieniach behawioralnych, o nowych narkotykach, z którymi spotykają się nastolatki.
Rok szkolny jeszcze trwa, trwają też nasze warsztaty, zapraszamy szkoły do korzystania z naszej oferty dostępnej na naszej stronie internetowej. Wszystkie nasze propozycje są bezpłatne, korzystamy z własnych scenariuszy i materiałów. Przygotowujemy także ofertę dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz kontynuację działań na rok szkolny 2017/2018.
PCPR

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz