Jak wnosić opłaty za śmieci?.

Od kilku lat każda sochaczewska rodzina ma założone subkonto o indywidualnym numerze, na które wnosi opłaty z tytułu podatku od nieruchomości. Osobne konto mają właściciele domów, każda wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa. Podobnie indywidualne rachunki otwarto dla rodzin rozliczających się z opłaty śmieciowej.

W styczniu i lutym bieżącego roku ratusz rozesłał do mieszkańców pisma zawierające numery tych kont. Jeśli ktoś zagubił pismo, o podanie subkonta może się zwrócić telefonicznie do Referatu Podatkowego lub Wydziału Ochrony Środowiska UM. Telefon na centralę: 862-22-35.

Konto główne UM: 77 9283 0006 0043 0197 2000 0020. Na ten rachunek wnosimy opłaty skarbowe, za dzierżawę gruntów, zajęcie pasa drogowego, wieczyste użytkowanie, ustawienie reklamy na gruncie miasta, za wydanie licencji alkoholowych itd.

UM Sochaczew

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz