Inwestycyjne zadania powiatu.

fot. Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Siedemnaste obrady sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyły się w piątek 2 października, rozpoczęły się od uczczenia pamięci zmarłego radnego powiatowego Jerzego Krupy. Dalsze obrady sesji przebiegały zgodnie z przyjętym programem.

Jak podkreślała na sesji skarbnik powiatu Teresa Pawelak, w związku z pandemią COVID-19 nie ma wysokiego zagrożenia realizacji planu dochodów ani wydatków. Jednak w niektórych działach zostały ograniczone wydatki – w związku koronawirusem.

I tak, zostały zdjęte z realizacji w tym roku zadania dotyczące Powiatowego Budżetu Obywatelskiego. Chodzi tu o dwie inwestycje, które mały być wykonane w bieżącym roku, a mianowicie budowę patio przy ZS RCKU oraz kilku siłowni zewnętrznych na terenie powiatu sochaczewskiego. Jak zaznaczyła skarbnik powiatu – zadania te będą przesunięte na przyszły rok. W jednostkach powiatowych podjęte zostały też plany oszczędnościowe, wstrzymane zostały zadania, które nie wymagają pilnej realizacji.

Pod koniec czerwca samorządy w całej Polsce otrzymały rządowe wsparcie w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych – w ramach Tarczy 4.0. Te z powiatu sochaczewskiego otrzymały łącznie – blisko 16 milionów wsparcia. Wprowadzona poprawka do specustawy COVID-owej z 31 marca 2020 roku umożliwiła powstanie funduszu inwestycji lokalnych, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Tym samym do budżetu powiatu trafiła kwota niespełna 4 milionów złotych. Zarząd Powiatu zadecydował, iż w ramach tych środków zrealizowane zostaną takie inwestycje drogowe – jak budowa chodnika czy drogi, ale nie tylko. Środki w wysokości 3 844 491 zł przeznaczone będą na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Żuków – Młodzieszyn – 137 000 tys. zł.; przebudowę drogi powiatowej Teresin Gaj – Zielonka – 900 tys. zł (I etap). Niespełna dwa miliony złotych zostaną przeznaczone na adaptację budynku gospodarczego ZS RCKU na potrzeby archiwum urzędu Starostwa. Inwestycja ta jest aktualnie realizowana, natomiast jak zaznaczyła na sesji skarbnik, pieniądze te były zabezpieczone jako środki własne w budżecie, natomiast obecnie zmieniono tylko źródło ich finansowania.

Ostatnia pozycja dotyczy zakupu samochodu na potrzeby Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Na ten cel przeznacza się 100 tys. zł. Pozostałe, niewykorzystanie środki, tj. – 710 491 zostały zdeponowane na wydzielonym rachunku i będą służyć z przeznaczeniem jako przychody w 2021 roku na inwestycje.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz