Inwestycyjne decyzje.

Reklamy

TERESIN. O kwotę 226 tys. zł zwiększono w tegorocznym budżecie środki na wydatki inwestycyjne na terenie gminy Teresin. Taką uchwałę podjęli radni podczas obrad, które odbyły się w poniedziałek, 30 marca br. Sesja przebiegała przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, a porządek obrad został skrócony do absolutnego minimum.

Podjęliśmy działania, by z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią, w najbliższej przyszłości przeprowadzić obrady Rady Gminy w sposób zdalny. Dlatego też, zostały już zamówione tablety dla radnych – mówi wójt Marek Olechowski. Tymczasem, 22. sesja i tak odbyła się w warunkach zachowania bezpieczeństwa zdrowia uczestników. Musiała być przeprowadzona, z uwagi na zatwierdzenie ważnych przetargów oraz dokonania związanych z tym przesunięć budżetowych.

Wśród zaplanowanych inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej w Granicach. Wartość zadania to 126 tys. zł. Na terenie Granic wybudowane ma też zostać przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne. Ta inwestycja kosztować ma 100 tys. zł. – Remontu doczekają się także przyczółki na przepuście w ul. Cmentarnej w Paprotni, wartość 126 tys. zł. Wyremontowana zostanie również nawierzchnia odcinków ul. Srebrnej w Paprotni oraz ul. Rubinowej, Granicznej, i Południowej w Granicach. To będzie kosztować 130 tys. zł – informuje teresiński Urząd. Warto też zaznaczyć, że 126 tys. zł wyniesie wartość zadania polegającego na utwardzeniu drogi dojazdowej na kompleks boisk „Orlik” w Szymanowie.

Jak podaje Urząd Gminy w Pawłówku, na wniosek sołectwa, w zamian za uzupełnienie i utwardzenie pobocza, wykonane zostanie odwodnienie drogi gminnej polegające na udrożnienie rowu i przepustów (wartość robót to 6 tys. zł). Sołectwo Pawłówek otrzyma także po 2,5 tys. zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na promocję sołectwa podczas IV Dożynek Gminnych. Miejmy nadzieję, że się odbędą.

 Marcin Odolczyk

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz