Inwestowanie w zabytki.

fot.pixabay
Reklamy

KAMPINOS Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos w poniedziałek 15 czerwca poświęcona była głównie sprawom przyznania dotacji na zabytki.

Fundusze mają być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Kampinos. Tych zabytków wbrew pozorom gmina ma dość wiele, choć nie są one tak dobrze znane. Najstarsze obiekty sięgają przełomu XIV i XV wieku.

Ponadto ustalono zasady przyznania prawa pierwokupu w nabyciu nieruchomości oraz wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Jak co roku określono średnie ceny paliwa w gminie Kampinos na rok szkolny 2020/2021. Dotyczy to cen na paliwa wykorzystywanego w szkole na dowozy uczniów. Ponadto podsumowano rok 2019 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Radni zapoznali się ze sprawozdaniami oraz realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny. Tradycyjnie jak przy każdej sesji skorygowano bieżący budżet gminy oraz Wieloletnią Prognozę Finansową. Korekty te wynikają z wprowadzenia nowych środków finansowych do budżetu.

BN

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz