Inwentaryzują ponownie.

fot.pixabay

KAMPINOS Kończy się inwentaryzacja źródeł ciepła w gminie Kampinos. Do wypełnienia ankiet i zgłoszenia ich proszeni są ci, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku spisania tych źródeł.

„W  2020 roku na zlecenie gminy Kampinos została przeprowadzona inwentaryzacja źródeł ciepła. Jeżeli wówczas źródło ciepła obsługujące daną nieruchomość nie zostało zidentyfikowane i zgłoszone, prosimy o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy Kampinos. Niezłożenie takiej ankiety, stanowi podstawę do uznania źródła ciepła za pozaklasowe i niespełniające żadnych norm emisji” – informuje Urząd Gminy Kampinos.

Prośba dotyczy też osób, które dokonały w ostatnim czasie wymiany źródeł ciepła, aby poinformowały o tym fakcie urząd, ze wskazaniem nowego źródła ciepła. Ankiety są dla celów statystycznych i ich wypełnienie będzie stanowić podstawę o starania o środki finansowe na zmniejszenie szkodliwych emisji do atmosfery. W przypadku pozaklasowych źródeł energii, koszty energii są wyższe dla użytkowników danej nieruchomości.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz