Młodzieszyn- Informacja z Nadzwyczajnej XXXIII Sesji Rady Gminy

fot. UG

Rada Gminy na Nadzwyczajnej XXXIII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22 kwietnia 2021 roku podjęła następujące Uchwały.

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Młodzieszyna na lata 2021 – 2034, wynikłych w trakcie realizacji budżetu roku 2021:

– zwiększając dochody i wydatki z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 19 733 zł.

– zmian w przychodach budżetu zwiększając przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 378 000 zł zmniejszając przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 378 000 zł. .

Zmiany w budżecie gminy na 2021 rok dotyczyły:

– zmian w przychodach budżetu zwiększając przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 378 000 zł , zmniejszając przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 378 000 zł. .

– zmiany klasyfikacji dochodów bieżących ze zleconych na własne w kwocie 34 500 zł pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczonych na realizację zadania dotyczącego organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 .

Dokonano zmian w programie opieki nad zwierzętami bezdomnym oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Młodzieszyn w 2021 roku polegających na wykreśleniu zapisu „przetrzymywaniu wyłapanych zwierząt ‘ zastępując zapisem „ przebywania odłowionych zwierząt „

Dokonano zmiany w Uchwale w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie „pomoc mieszkańcom Gminy Młodzieszyn w postaci paczek żywnościowych lub posiłków na lata 2021 – 2023 „ polegającej na uchyleniu Uchwały w związku ze stwierdzeniem iż program ten nie jest prawem miejscowym i podjęto ponownie Uchwałę, która wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UG Młodzieszyn

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz