Historyczny budżet miasta.

Bez inwestycyjnych fajerwerków. Tak można określić projekt budżetu miasta na 2020 rok. Będzie on najwyższy w historii Sochaczewa i wyniesie prawie 200 milionów złotych. Przyszły rok to przede wszystkim dokończenie rozpoczętych już inwestycji.

Jest już gotowy przyszłoroczny projekt budżetu Sochaczewa. Tym razem miejski samorząd nie odnotuje nadwyżki budżetowej. Przyszłoroczny budżet miasta to 199 932 321 zł (w tym roku było to 169 662 817 zł).

Należy wspomnieć o tym, że w budżecie dochody miasta określono na 194 944 573 złotych. A powstała różnica, czyli deficyt budżetowy w wysokości 4 987 748 złotych, zostanie pokryty z kredytu, który miasto zamierza zaciągnąć w przyszłym roku. Zostanie on w całości przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przyszłoroczny budżet Sochaczewa w większości będzie składał się z dochodów własnych uzyskanych z tytułu podatków oraz opłat – 101 403 213 złotych. Do tego dojdą subwencje, m.in. oświatowe, z budżetu państwa w wysokości 29 464 480 złotych oraz dotacje celowe w kwocie 64 076 879. W przypadku tej ostatniej większa jej część zostanie przekazana Urzędowi Miejskiemu na wypłatę zasiłków w ramach rządowych programów pomocowych.

Miliony na oświatę

Podobnie jak i w poprzednich latach, największymi wydatkami miejskiego samorządu będą te związane z oświatą. Na ten cel zostanie wydanych 57 872 308 złotych (w tym roku było 51 685 735 złotych. Z kolei najniższymi przyszłorocznymi wydatkami będą te dotyczące zarządzania kryzysowego, na które zostanie wydanych – 1000 złotych.

Nieporównanie dużo więcej zostanie przeznaczone na działania związane z pomocą społeczną. Ale to już tradycja sochaczewskiego samorządu, podtrzymywana przez kolejne władze miasta. To z kolei powoduje, że – wliczając w to środki związane z wypłatą dodatków 500 Plus i innych rządowych programów pomocowych – będzie to niespotykana do tej pory kwota, w wysokości 62 984 118 złotych. Z tych środków sfinansowane zostanie między innymi utrzymanie miejskiego żłobka, kontynuowanie programu darmowego dostępu do Internetu, dożywianie dzieci, wydatki związane z funkcjonowaniem m.in. Sochaczewskiej Karty Mieszkańca czy Karty Dużej Rodziny, oraz z ochroną zdrowia. Do tego dojdą 603 tysiące złotych na pokrycie kosztów bezpłatnych przejazdów dla uczących się dzieci i młodzieży.

Nadal dużym obciążeniem dla samorządu Sochaczewa są wydatki związane funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, czyli z utrzymaniem miejskiej administracji. Jednak nic nie wskazuje na to, aby w najbliższych latach uległy one obniżeniu, a to z powodu coraz większej liczby zadań przekazywanych samorządom przez państwo. Dlatego w przyszłym roku ma to kosztować 13 265 385 złotych. Z czego 10 943 269 złotych to wydatki Urzędu Miejskiego ponoszone na utrzymanie budynku, płace, obsługę interesantów czy pobór podatków. Do tego należy dodać koszty funkcjonowania Rady Miejskiej – 265 850 złotych oraz 1,2 miliona złotych na funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Ekonomicznego.

W przyszłorocznym budżecie zarezerwowano również 360 tysięcy złotych na promocję miasta oraz imprezy plenerowe, w tym na organizację Dni Sochaczewa.

Rok współpracy

A co z miejskimi inwestycjami, czyli tym – czego mieszkańcy oczekują najbardziej od władz Sochaczewa. W sumie w przyszłym roku planuje się przeznaczyć na nie 31 157 676 złotych, z czego 16 863 222 złotych   ma pochodzić z dotacji i środków zewnętrznych pozyskanych przez miasto. Nadal będzie kontynuowana sztandarowa akcja obecnych władz, czyli „Drogi zamiast błota”. Na którą zostaną przeznaczone prawie dwa miliony złotych. Kwota ta może jednak wzrosnąć, jak miało to miejsce w poprzednich latach. Największą inwestycją drogową miejskiego samorządu w przyszłym roku będzie pierwszy etap przebudowy ulicy 15 Sierpnia.

Natomiast dzięki współpracy ze starostwem powiatowym zostaną wyremontowane kolejne ulice. Miasto dołoży się między innymi do przebudowy ulicy Głowackiego oraz do remontu ostatniego odcinka ulicy Trojanowskiej od skrzyżowania z ulicą Przylasek do granic Sochaczewa. Wspomoże również finansowo powiat przy sporządzaniu dokumentacji technicznej nowej przeprawy mostowej przez Bzurę. A w ramach współpracy z samorządem Mazowsza zostanie wykonany projekt modernizacji Al. 600-lecia.

Wielki finał

Przyszły rok to finalizacja trzech kluczowych projektów realizowanych obecnie przez miejski samorząd. Chodzi o „Sochaczewski Eko-bus”, w ramach którego na ulicach Sochaczewa wiosną 2020 roku pojawią się trzy elektryczne autobusy. To także zakończenie trwających od kilku lat prac związanych z zagospodarowaniem terenów nad Bzurą i wokół wzgórza zamkowego – a dokładnie, oddanie do użytku nowego amfiteatru. W przyszłym roku zostanie również zakończona budowa nowej kanalizacji deszczowej na terenie Chodakowa oraz w rejonie ulic Płockiej i Łowickiej.

Jak wynika z projektu przyszłorocznego budżetu, miasto przystąpi do budowy hali sportowej przy szkole podstawowej nr 2. Z kolei przy „Szóstce” zostanie wybudowany parking i nowy chodnik. Podobna inwestycja zostanie wykonana przy Sochaczewskim Centrum Kultury na Boryszewie. A przy Przedszkolu nr 1 powstanie nowy plac zabaw. Dodajmy, że w przyszłorocznym budżecie przeznaczono także środki na dalszą przebudowę stadionu przy ulicy Warszawskiej oraz obiektów sportowych w Chodakowie.

Ponieważ w Sochaczewie przybywa przestrzeni publicznej, w tym terenów na rekreacyjnych, to na utrzymanie czystości w mieście planuje się przeznaczyć aż 18 milionów złotych, z czego prawie połowa to środki zarezerwowane na wydatki związane z odbieraniem odpadów komunalnych.

Jerzy Szostak

fot.pixabay

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz