Gminę czeka rok inwestowania.

Zbliżający się 2018 rok w gminie Brochów upłynie pod znakiem wielkich, gminnych inwestycji. W planach największe w historii gminy przedsięwzięcia – budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego, przebudowa wodociągów, inwestycje drogowe w tym ta planowana i długo oczekiwana przez mieszkańców w okolicach Konar.

– Zamknęliśmy już rok budżetowy 2017 i czeka nas nowy, bardzo ambitny w realizacje inwestycji rok 2018. Ostatnio zakończyła się budowa parkingu przy cmentarzu. Z tegorocznych oszczędności zakupiony został nowy aparat USG do Centrum Medyczno – Rehabilitacyjnego, które rozpocznie pracę w nowej siedzibie już po nowym roku – poinformował Piotr Szymański, wójt gminy Brochów.

Następnie radni zapoznali się z propozycjami do uchwały w sprawie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zakładanymi w przyszłym roku. Na ten cel planowana jest kwota 70 tys. złotych. Przeznaczona zostanie na działania profilaktyczne i zdrowotne, pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, a także działalność edukacyjną i informacyjną wśród młodzieży. W ramach tych funduszy planowane są też imprezy kulturalne i sportowe, zakup nagród oraz sprzętu sportowego oraz organizacja wypoczynku.

Radni przegłosowali również przyszłoroczne stawki za posiedzenia członków komisji. Ustalono , że w przypadku więcej niż jednego spotkania w ciągu dnia członkowie komisji dostają tylko jedną wypłatę.

Po raz ostatni w tym roku radni dokonali korekty budżetu za rok 2017. Po korekcie dochód gminy Brochów wyniósł prawie 19,5 mln złotych, a wydatki nieco ponad 20 mln złotych. Część nierozliczonych do końca roku wydatków przeniesiona została na rok 2018. Dotyczy to części prac nad infrastrukturą sanitarną i wodociągową w Konarach. Czas ich wykonania przesunął się ze względu na procedury wymagające dysponowania terenem inwestycyjnym i uzyskanie od wojewody zgody na budowę. To niewielka kwota około 36 tys. złotych. Termin ostatecznego rozliczenia przyjęty jest na 30 czerwca 2018 roku, lecz jak zapewnia księgowa gminy rozliczenie najpewniej będzie już w pierwszym kwartale.

Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie plany korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030, uznając, że nie naruszą one dyscypliny finansowej. RIO zaopiniowała pozytywnie również możliwość zaciągania kredytów na inwestycje, uznając, że nie spowodują one utraty płynności finansowej gminy.

Przyszłoroczny budżet zaplanowano w dochodach na około 18 mln 283 tys. złotych. Natomiast wydatki na prawie 20 mln 700 tys. złotych. Zaplanowany deficyt budżetowy wyniesie prawie 2 mln 413 tys. złotych i zostanie pokryty w całości pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W budżecie zaplanowano też rezerwę ogólną – 27 tys. złotych oraz rezerwę na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 48 tys. złotych. Radni upoważnili wójta do zaciągnięcia kredytu maksymalnie do kwoty 1,5 mln złotych. Za budżetem głosowało 11 radnych, przeciwnych było dwóch i dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Piotr Szymański zaznaczył, że czeka gminę bardzo trudny rok realizacji zaplanowanych inwestycji.

Przyjęta uchwała otwiera strategie realizacji inwestycji. Teraz czeka nas ciężka praca, by zrealizować zaplanowane działania i nie stracić uzyskanych środków. Jednak te inwestycje zostaną w naszej gminie i podniosą jakość życia mieszkańców. Ruszamy też niebawem z rewitalizacją, gdzie wykorzystamy otrzymane dotacje. Czeka nas także rok wyborczy, więc tym bardziej to będzie rok sporych wyzwań – dodał wójt.

Bogumiła Nowak

Więcej na temat zmian w gminie Brochów w roku 2018 w najnowszym wydaniu „Expressu Sochaczewskiego”

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz