Gmina zdobywa kolejne granty.

Na początku roku zostały złożone trzy wnioski o granty do Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem – wszystkie zostały pozytywnie rozpatrzone przez radę LGD. Uzyskana łączna kwota dofinansowania to 15 000 złotych, przy wkładzie własnym 5 procent.

Wnioskiem złożonym przez Gminę Iłów jest „Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Iłów 2020 rok”. Festiwal jest pomysłem Wójta Jana Kraśniewskiego, który zrodził się po ubiegłorocznych Dożynkach Powiatowych w Giżycach, ma na celu promocję lokalnych produktów rolnych oraz kultury Ziemi Iłowskiej na obszarze LGD Aktywni Razem – czyli trzech powiatów sochaczewskiego, płockiego i gostynińskiego.

W samym konkursie zaplanowano udział 10 Kół Gospodyń Wiejskich. Impreza jest zaplanowana na przełomie sierpnia i września, jednak ze względu na sytuację epidemiczną może zostać przełożona.

Drugi wniosek „100 lat przemian i wiary – urodziny Jana Pawła II” został złożony przez Fundację Aktywni Razem tworzony przy współpracy Urzędu Gminy w Iłowie. Podczas weekendu 16-18 października w gminie odbędą się warsztaty cukiernicze, planowana jest projekcja filmu o Janie Pawle II oraz koncert utworów związanych z Ojcem Świętym.

Trzeci projekt, zaplanowany na grudzień jest związany z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Skromny budżet GOK skłania do pozyskiwania środków zewnętrznych, zatem cieszy grant w wysokości 5 tys. zł. Projekt nosi nazwę „Przekazanie polskich tradycji. Wigilijne zwyczaje z wykorzystaniem produktów ekologicznych. Łączy ważne dziedziny życia kulturowego – tradycje Świąt Bożego Narodzenia oraz walory gospodarze i rolnicze regionu. We wniosku uwzględniono promocję żywności ekologicznej, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze. Całość zwieńczy degustacja potraw wigilijnych i koncert kolęd. Projekt wpisuje się w założenia ośrodka dotyczące aktywizacji organizacji pozarządowych w promowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Bez szerokiej współpracy nie udałoby się stworzyć takich projektów jak: „Ja już wywiesiłem flagę a Ty?”, „Barka”, „Lokalni poeci – Ojcu świętemu” – z okazji 100. Rocznicy Urodzin Ojca św. Jana Pawła II, a także ,,Kołysanka dla Mamy” czy „Laurka dla Dziecka”.

Wszystkim zaangażowanym w tę współpracę Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie jeszcze raz składa serdeczne podziękowania. Udowodniliśmy, zwłaszcza w trudnym okresie epidemii COVID-19 , że bliskie jest nam motto: „Osobno, a jednak Razem”.

Zaplanowane projekty skierowane są do wszystkich mieszkańców Iłowa, jak również innych miejscowości z obszaru LGD Aktywni Razem. Są to wydarzenia kulturalne integrujące społeczeństwo, dające możliwość zaprezentowania się lokalnym przedsiębiorcom, promocję produktów ekologicznych oraz lokalnego dziedzictwa kulturowego. Ponadto wzmacniają budżet gminy środkami pozyskanymi z zewnątrz, bo wykorzystanie dotacji w realizacji zadań zawsze obniża zaangażowanie środków własnych.

Gmina Iłów

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz